اخبار اقتصادی بورس

آمادگی بانکهای آلمان برای تامین اعتبار پروژه های اقتصادی ایران

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در برلین به سر می برد با شویبله وزیر دارایی آلمان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش TSEpress  وزیر دارایی آلمان…