اخبار اقتصادی بورس

جلسه ویژه گمرک با سازمان‌ها برای تسهیل صادرات به قطر و روسیه

سرپرست گمرک ایران از جلسه ویژه برای تسهیل صادرات با مسئولان سازمان‌های همجوار و صادرکنندگان به کشورها به ویژه قطر و روسیه خبر داد. به نقل از گمرک ایران، سرپرست…