#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 9 فروردین(2)

شنیده های بازار 9 فروردین(2)
کد: 3676   تاریخ انتشار :۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۳۵

  • شنیده شده با تک نرخی شدن ارز روی 3100 تومان پتروشیمی شازند تا 27% تعدیل منفی می تواند داشته باشد.
  • از خاهن به گوش میرسد که شرکت سود سال جاری را از 140 ریال به 320 ریال و سود سال 94 را 620 ریال به زودی بر روی کدال قرار خواد داد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.