#
#
اخبار اقتصادی بورس

کاهش چشم‌گیر ساخت‌وساز در پایتخت

کاهش چشم‌گیر ساخت‌وساز در پایتخت
کد: 3114   تاریخ انتشار :۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۰

مرکز آمار ایران از کاهش چشم‌گیر ساخت‌وساز در پایتخت و کل کشور خبر می‌دهد. به گزارش TSEpress به نقل از ایسنا، در تابستان 1393 تعداد 2339 پروانه ساختمانی از سوی شهرداری صادر شده که نسبت به سال گذشته 33.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 62.1 درصد کاهش داشته است. این تعداد پروانه حدود 7.8 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور تشکیل می‌دهد. از کل پروانه‌های صادره شده هفت درصد مربوط به افزایش بنا و 99.3 درصد مربوط به احداث ساختمان بوده است. پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 33.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 62.2 درصد کاهش داشته است.
مقایسه تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کل کشور و تعداد واحد مسکونی پیش بینی در آن‌ها نمودار
مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادره شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در سال 1393 حدود 4424.4 هزار مترمکعب بوده است که نسبت به فصل گذشته 5.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 46.6 درصد کاهش داشته است که حدود 28.1 درصد مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر‌شده برای احداث ساختمان را تشکیل می‌دهد . متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان حدود 1905 مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی 1493 مترمربع بوده است. همچنین در تابستان سال 1393 تعداد واحد‌های مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده بیش از 22 هزار و 144 بوده که نسبت به سال گذشته 15.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 54.7 درصد کاهش داشته است. از مجموع پروانه‌های صادر شده برای ساختمان‌های مسکونی0.1 درصد برای ساختمان‌های یک طبقه،0.2 برای ساختمان‌های دوطبقه، 1.2 برای ساختمان‌های سه طبقه، 5.8 درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و 92.8 درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر بوده است.
مقایسه سهم تعداد پروانه‌های احداث ساختمان در شهر تهران با سایر شهرهای کشور
براساس این آمار در تابستان 1393 تعداد 29 هزار و 949 پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌های کل کشور صادر شده که نسبت به فصل سال گذشته حدود 12.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 52.4 درصد کاهش داشته است. از کل پروانه‌های صادر شده 3520 پروانه یعنی (11.8) مربوط به افزایش بنا، 26هزار و 429 پروانه (88.2) درصد مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادر شده نسبت به فصل گذشته حدود 14.6 و نسبت به فصل مشابه سال مشابه حدود 54.6 درصد کاهش داشته است.
مقایسه سهم تعداد واحد مسکونی پروانه‌های احداث ساختمان در شهر تهران با سایر شهرهای کشور
مجموع مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 15 هزار و 729.2 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل پیش 18.8 درصد و نسبت به فصل مشابه حدود 60.4 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث زیربنا 595 مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی 521 مترمربع بوده است. تعداد واحد‌های مسکونی پیش‌بینی شده در تابستان 93 بیش از 85 هزار و 543 هزار واحد بوده که نسبت به فصل گذشته 14.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 65.4 درصد کاهش داشته است. از مجموع پروانه‌های صادر شده 25.8 درصد برای ساختمان‌های یک طبقه، 23.2 برای ساختمان‌های دوطبقه، 14.3 درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، 12.6 درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و 24.1 درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر است.
مقایسه سهم مساحت زیربنای پروانه‌های احداث ساختمان در شهر تهران با سایر شهرهای کشور
انتهای پیام

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.