۲۷ شهریور ۱۴۰۰ - 2021 18 Sep
#
#
تحلیل ها
  • سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر در این مورد گفته بود: صنعت خودرو از جمله بخش‌های پیشران اقتصادی است و برنامه‌ریزی برای ایجاد تحرک در پیشران‌های اقتصادی موجب اشتغال‌زایی خواهد شد.   روح‌...

#
#
#
#
#