#
#
تحلیل ها
  • هنوز امضای مصوبه افزایش قیمت روغن‌های موتوری خشک نشده است که بررسی‌ها از احتمال افزایش ۹درصدی لوب‌کات به‌عنوان ماده اولیه تولید روغن پایه خبر می‌دهد. به نقل از روزنامه «دنیای‌خودرو» قیمت‌گذاری پالایشگاه‌های نفتی...

#
#
#
#
#