پست هایویژه

تحلیل جامع شرکت نیرو سرمایه
  بررسی هلدینگ نیرو سرمایه تاریخچه شرکت : به منظور تعاون و مشارکت کارکنان برق تهران در سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که قسمتی از…
۳۰ بهمن ۱۳۹۵
نسبت های حجمی معاملات؛ گزارش ۹ اسفند
نسبت های حجمی معاملات نمادهای معامله شده به نسبت سرمایه، در کنار تغییرات نسبت های حجمی نمادها در روزهای اخیر وهمچنین متوسط حجم معاملات نمادهای…
۹ اسفند ۱۳۹۵