پست هایویژه

تحلیل تکنیکال شاخص صنعت خودرو
همانطور که در نمودار فوق مشخص است شاخص خودرو علیرغم جو مثبت روزهای اخیر همچنان از کانال نزولی میان مدت خود خارج…
۲ مهر ۱۳۹۶
روند رشد قیمت مس ادامه دار خواهد بود؟
شرکت معدنی بزرگ ریوتینتو که تولید هدف گذاری شده اش برای ۲۰۱۷ بین ۵۲۵ تا ۶۶۵ هزار تن بوده، در شش ماه…
۲۰ شهریور ۱۳۹۶