پست هایویژه

تحلیل تکنیکال:رمپنا
در تایم فریم روزانه و با دید کوتاه مدت، میانگین متحرک سه گانه ترکیبی و کوتاه مدتی سهم روند مثبت سهم را…
۳۱ خرداد ۱۳۹۶