پست هایویژه

تحلیل تکنیکال بهپاک
حجم معاملات روز گذشته بهپاک به صورت جالبی افزایش پیدا کرد البته با توجه به نوسان منفی نماد خرید پلکانی رو دو…
۳۱ مرداد ۱۳۹۶