پست هایویژه

ایران خودرو در صدر ۱۰۰ شرکت برتر
به گزارش TSEpress  به نقل از ایکوپرس  براساس نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی سال ۹۴، گروه صنعتی ایران‌خودرو در شاخص میزان…
۵ بهمن ۱۳۹۵
نسبت های حجمی معاملات؛ گزارش ۴ بهمن
بورس
نسبت های حجمی معاملات نمادهای معامله شده به نسبت سرمایه، در کنار تغییرات نسبت های حجمی نمادها در روزهای اخیر وهمچنین متوسط حجم معاملات نمادهای…
۴ بهمن ۱۳۹۵