پست هایویژه

تحلیل تکنیکال تجار
تحلیل تکنیکال گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان تجار مدتیست که بین دو منطقه ۲۴۹۲ و ۲۹۴۰ ریال متعادل شده و برای نوسان…
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
نسبت های حجمی معاملات؛گزارش ۲ اردیبهشت
نسبت های حجمی معاملات نمادهای معامله شده به نسبت سرمایه، در کنار تغییرات نسبت های حجمی نمادها در روزهای اخیر وهمچنین متوسط حجم معاملات نمادهای…
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶