پست هایویژه

سایپا در چین به BMW رسید
برلیانس در خودروهای خود از تکنولوژی ب ام و استفاده می کند؛ خودروهای برلیانس طی پنج سال گذشته در ایران توسط پارس…
۳۰ فروردین ۱۳۹۷
نگاهی به بازار فلزات اساسی چین
با فروکش کردن نگرانی ها از جنگ تجاری میان قدرت های بزرگ اقتصادی جهان، قیمت انواع محصولات فولادی در بازارهای آسیایی و…
۷ فروردین ۱۳۹۷