پست هایویژه

سهم پرداختی خودروسازان به دولت
خودرو
به‌رغم آنکه قیمت خودروهای داخلی با توجه به کیفیت ارائه شده از سوی خودروسازان همیشه مورد انتقاد مشتریان بوده، اما بررسی ساختار…
۵ آبان ۱۳۹۵
نسبت های حجمی معاملات؛ گزارش ۴ آبان ۹۵
بورس
نسبت های حجمی معاملات نمادهای معامله شده به نسبت سرمایه، در کنار تغییرات نسبت های حجمی نمادها در روزهای اخیر وهمچنین متوسط حجم معاملات نمادهای…
۴ آبان ۱۳۹۵