اخبار اقتصادی بورس
  • شرکت مگاموتور با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی تهران موفق به داخلی سازی  PGM(محلول فلزات گران بهای کاتالیست) خودرو و بهره برداری از آن شد. داود افشار معاون مهندسی شرکت مگاموتور با اشاره به...

  • رئیس اداره امورصنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان از صدور محموله سیمان وکلینکر کارخانه سیمان هرمزگان به میزان بیش از ۴۰۰ هزار تن در ۸ ماه نخست سال جاری خبر...