#
#
اخبار اقتصادی بورس
  • دنیای‌اقتصاد : درحالی‌که شمارش معکوس برای حصول توافق هسته‌ای آغاز شده است، سیاستگذار پس از لغو تحریم‌ها با دو نوع منابع ارزی روبه‌رو خواهد شد: یک منابع ارزی که به شکل جریان جاری...

  •  وضعیت صنایع قندی در بازار سرمایه مطلوب و مورد استقبال خریداران سهام است. شرایط مناسب تولید چغندر قند در کشور، افزایش نرخ دلار و به‌صرفه نبودن واردات شکر، توجه‌ سرمایه‌گذاران بورس را به...

#
#
#
#
#