#
#
اخبار اقتصادی بورس
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای خودروسازی‌ها ضرب الاجل تعیین کند تا این شرکت‌ها ظرف مهلتی مشخص، علاوه بر افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت تمام شده خودرو، برای ارتقا کیفیت برنامه‌ریزی...

#
#
#
#
#