گزارش روز - شنيده ها
  • در بازار زمزمه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه، مراحل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک تجارت به اتمام رسیده و گزارش توجیهی حدود ۴٢٠ درصدی وتجارت آماده است. گویا...

  • شایعات و شنیده های بازار حکایت از آن دارد که شیشه قزوین (کقزوی) که تولید کننده مرغوبترین انواع شیشه (شیشه فلوت اتومبیل، شیشه فلوت ساختمان و…..) در خاورمیانه است همانند شیشه همدان از...

  • بررسی لیست اعضای هیات مدیره ایران خودرو حاوی نکات معنادار و مهمی است که باید مورد توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قرار گیرد. به گزارش TSEpress  چندی پیش با انتشار لیست اعضای...