گزارش روز - شنيده ها
  • به گفته Wilson رئیس یکی از بنگاه های خصوصی معدن ، شرکت Freepoint این اجازه را به سرمایه گذاران دادند که در معادن مس سرمایه گذاری بلند مدت بکنند ، به طور کلی...

  • رشد قیمت‌ها در هفته‌های اخیر در کنار میل به افت نرخ در روزهای پایانی سال داده‌های متناقض و جدیدی را در بازار فولاد ایجاد کرده است که می‌تواند بخشی از چهره آینده بازار...

  • در بازار زمزمه هایی از تایید افزایش سرمایه بانک تجارت توسط حسابرس شنیده می شود و به نظر می رسد گزارش افزایش سرمایه ۴۵۸ درصدی حسابرسی شده وتجارت به زودی منتشر خواهد شد...

  • در بازار زمزمه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه، مراحل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک تجارت به اتمام رسیده و گزارش توجیهی حدود ۴٢٠ درصدی وتجارت آماده است. گویا...