#
#
گزارش روز - شنيده ها
  •  وضعیت صنایع قندی در بازار سرمایه مطلوب و مورد استقبال خریداران سهام است. شرایط مناسب تولید چغندر قند در کشور، افزایش نرخ دلار و به‌صرفه نبودن واردات شکر، توجه‌ سرمایه‌گذاران بورس را به...

#
#
#
#
#