۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - 2024 18 Apr
#
#
تحلیل ها

برآورد سودآوری کچاد براساس عملکرد 6 ماهه

برآورد سودآوری کچاد براساس عملکرد 6 ماهه
کد: 10803   تاریخ انتشار :۱۱ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۰۸

معرفی شرکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ماه 1371 تحت شماره 2257 در دفتر ثبت شرکتهای شهرستان یزد به ثبت رسیده است. سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/8/1377 مرکز شرکت به تهران منتقل و به شماره 145857 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. شخصیت حقوقی شرکت در مرداد سال 76 از دولتی به خصوصی تغییر یافته و در مرداد سال 82 به شرکت سهامی عامل تبدیل و مهرماه 82 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. شرکت در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره از آن، تولید گندله، تولید سنگ آهن های دانبه بندی شده و تولید محصولات فولادی فعالیت می کند.   سرمایه و ترکیب سهامداران سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیون ریال (شامل 1.000 سهم به ارزش هر سهم 10.000 ریال) بود که طی چند مرحله افزایش سرمایه به مبلغ 17.100.000 میلیون ریال (شامل 17.100 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 29/12/93 افزایش یافته است. سهامداران دارای مالکیت بیش از 2 درصد نیز به شرح ذیل است :    

سهامدار درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهام عام) 16.50
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی خاص) 6.94
شرکت فولاد مبارکه 5.39
شرکت فولاد مبارکه (سهامی عام) 5.00
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) 2.53
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 2.5
شرکت سرمایه گذاری استان تهران 2.1
    بررسی پیش بینی سود هر سهم  94 شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در آخرین پیش بینی خود بر اساس عملکرد شش ماهه 518 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته که نسبت به گزارش قبلی تنها با 7 ریال کاهش همراه بوده است.   بررسی تولید و فروش        - پیش بینی تولید محصولات تولیدی شرکت شامل گندله، سنگ آهن دانه بندی بصورت درشت دانه و ریز دانه و کنسانتره است. مقدار تولید شرکت در این گزارش 12.047.500 تن پیش بینی شده که نسبت به پیش بینی قبلی 12 درصد کاهش را نشان می دهد و طی این شش ماه نیز توانست 50 درصد از این مقدار تولید را محقق سازد. دو محصول کنسانتره آهن و گندله به ترتیب با 70 و 22 درصد بیشترین وزن را از کل تولیدات شرکت در اختیار دارند.  
مقدار تولید محصول واحد اولین بودجه94 بودجه 94 بر اساس عملکرد  3ماهه عملکرد واقعی 6ماهه بودجه 94 بر اساس عملکرد 6ماهه
کنسانتره آهن (خشک) تن 9,502,500 9,502,500 4,460,809 8,597,500
سنگ دانه بندی تن 950,000 593,000 423,500 750,000
گندله تن 3,400,000 3,400,000 1,352,043 2,700,000
آپاتیت تن 0 0 46,180 0
فولاد تن 200,000 200,000 0 0
جمع 14,052,500 13,695,500 6,282,532 12,047,500
           - پیش بینی فروش مقدار فروش شرکت با 8 درصد کاهش به میزان 9.759.510 تن پیش بینی شده است. کنسانتره سنگ آهن سهم 62 درصدی را از این مقدار تشکیل می دهد؛ مشتریان عمده این محصول شامل شرکت فولاد مبارکه با 60 درصد و شرکت فولاد خوزستان با 40 درصد می باشند.  محصول گندله نیز 27 درصد از مقدار فروش را در بر دارد. ضمنا شرکت فروش تمامی محصولات خود را در بازار داخلی پیش بینی کرده و تنها درصد بسیار جزئی از سنگ آهن دانه بندی در شش ماهه ابتدای سال به طور صادراتی به فروش رفته است. مبلغ فروش شرکت نیز با توجه به کاهش 1.5 درصدی نرخ فروش محصولات و کاهش 8 درصدی حجم فروش 19.177.680 میلیون ریال پیش بینی شده است.
مبلغ فروش محصول واحد  نوع فروش بودجه94 بودجه 94 بر اساس عملکرد  3ماهه عملکرد واقعی 6ماهه بودجه 94 بر اساس عملکرد 6ماهه
کنسانتره آهن (خشک) م.ریال فولاد مبارکه 8,108,800 7,104,307 3,716,775 6,965,922
فولاد خوزستان 4,789,260 4,195,981 2,006,168 4,115,742
سایر __ __ 196,995 0
سنگ دانه بندی م.ریال داخلی 549,479 594,564 0 594,564
صادراتی 0 0 81,257 0
گندله م.ریال داخلی 10,948,000 9,591,795 3,747,140 7,501,452
صادراتی 0 0 0 0
آپاتیت م.ریال داخلی 0 0 93,863 0
فولاد م.ریال داخلی 2,800,000 2,453,145 0 0
جمع   27,195,539 23,939,792 9,842,198 19,177,680
    شرکت در این گزارش نرخ فروش کنسانتره به شرکتهای فولاد مبارکه و خوزستان به ترتیب با ضرائب 16 و 14 درصد و نرخ فروش گندله با ضریب 23 درصد میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته است (نرخ فروش کنسانتره سنگ آهن تابعی از میانگین قیمت فروش شمش تولیدی شرکت فولاد خوزستان می باشد).  همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش مذکور، قیمت شمش فولاد خوزستان نیز با توجه به روند کاهشی آن از ابتدای امسال تاکنون مبلغ 12.037 ریال پیش بینی شده است، در حالیکه این مبلغ در پیش بینی های قبلی به ترتیب 14.000 و 12.266 ریال در نظر گرفته شده بود. در تحلیل پیش رو، بر اساس تغییرات نرخ فروش شمش فولاد خوزستان در بورس کالا و همچنین کاهش 3 درصدی ضریب نرخ فروش گندله سنگ آهن که طی چند ماه اخیر در بخشنامه ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت های چادرملو، گل گهر و سنگ آهن ابلاغ شده بود، دو سناریو در سود هر سهم سال مالی 94 مورد بررسی قرار می گیرد. طبق بخشنامه فوق، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ یازدهم تیرماه 94 شرکت های چادرملو، گل گهر و سنگ آهن مرکزی را ملزم به حمایت از فولادسازان داخلی با کاهش قیمت گندله و کنسانتره تولید خود کرده است. اقدامی که کاهش قیمت تمام شده تولید آهن اسفنجی را همسو با قیمت های جهانی قرار دهد.   تعدیلاتی که در مفروضات این بخش در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل است: سناریو (1) - میانگین نرخ فروش شمش فولاد خوزستان برابر 11.500 ریال (میانگین قیمت فروش این محصول در مهرماه 94) - نسبت بها فروش گندله به قیمت شمش معادل 23 درصد سناریو (2) - میانگین نرخ فروش شمش فولاد خوزستان برابر 11.500 ریال - نسبت بها فروش گندله به قیمت شمش معادل 20 درصد گفتنی است، تغییرات فوق تنها در فروش 6 ماهه دوم سال اعمال شده است.    
مبلغ فروش محصول واحد نوع فروش  کارشناسی 94 (1) کارشناسی 94 (2)
کنسانتره آهن (خشک) م.ریال فولاد مبارکه 6,844,269 6,844,269
فولاد خوزستان 4,046,455 4,046,455
سایر 196,995 196,995
سنگ دانه بندی م.ریال داخلی 515,014 515,014
صادراتی 81,257 81,257
گندله م.ریال داخلی 7,378,191 6,904,575
صادراتی 0 0
آپاتیت م.ریال داخلی 93,863 93,863
فولاد م.ریال داخلی 0 0
جمع 19,156,043 18,682,428
    بررسی بهای تمام شده کالای فروش رفته در پیش بینی ارائه شده شرکت، بهای تمام شده فروش با 28 درصد کاهش مبلغ 10.475.227 میلیون ریال در نظر گرفته شده که دلیل عمده این امر به کاهش مصرف مواد اولیه شرکت مربوط می شود. در گزارش کارشناسی تنها اختلاف مصرف مواد اولیه و هزینه حق انتفاع با بودجه در محاسبه بهای تمام شده اعمال شده که درنهایت، مجموع این تغییرات کاهش محسوسی را در بهای تمام شده شرکت در بر نداشت. قابل ذکر است که برآورد هزینه حق انتفاع با توجه به مصوبه مورخ 5/12/93 صحن علنی مجلس موضوع جزء 2 بند الف تبصره 10 لایحه بودجه به شرح ذیل پیش بینی و لحاظ شده است:
  1. هزینه حق انتفاع فروش کنسانتره خشک، معادل 21.5% مبلغ فروش
  2. هزینه حق انتفاع فروش دانه بندی، معادل 25% مبلغ فروش
  3. هزینه حق انتفاع فروش گندله، معادل 18% مبلغ فروش کنسانتره (بدین معنی که قیمت فروش هر تن کنسانتره خشک با ضریب 18% در مقدار فروش گندله تاثیر داده شود).
  بررسی صورت سود و زیان همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید، در سناریوی اول کاهش نرخ شمش فولاد خوزستان تغییر محسوسی در سودآوری شرکت به همراه نداشته اما در سناریوی دوم با تغییر نرخ فروش گندله کاهش 5 درصدی در EPS برآوردی را به دنبال دارد.  
ارقام به میلیون ریال    
شرح بودجه 94 عملکرد واقعی 6ماهه بودجه 94 بر اساس عملکرد 6ماهه کارشناسی 94 (1) کارشناسی 94 (2)
فروش خالص 27,195,539 9,842,198 19,177,680 19,156,043 18,682,428
بهای تمام شده فروش (15,745,602) (5,201,253) (10,475,227) (10,452,330) (10,452,330)
سود(زیان) ناخالص 11,449,937 4,640,945 8,702,453 8,703,713 8,230,098
هزینه های اداری، عمومی و فروش (172,386) (85,978) (178,111) (178,111) (178,111)
سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی 0 0 0 0 0
سود(زیان) عملیاتی 11,277,551 4,554,967 8,524,342 8,525,602 8,051,987
هزینه های مالی (73,991) 0 (429) (429) (429)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها 263,841 187,384 346,760 346,760 346,760
خالص سایر درآمد (هزینه ) های غیرعملیاتی (339,687) (682,986) (5,174) (5,174) (5,174)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات 11,127,714 4,059,365 8,865,499 8,866,759 8,393,144
مالیات 0 0 0 0 0
سود خالص 11,127,714 4,059,365 8,865,499 8,866,759 8,393,144
سود عملیاتی هر سهم (ریال) 660 266 498 499 471
سرمایه 17,100,000 17,100,000 17,100,000 17,100,000 17,100,000
سود هر سهم (ریال) 651 237 518 519 491
      پرشین تحلیل - آبان ماه 94

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219