#
#
تحلیل ها

بررسی بودجه سال مالی 94 شرکت ایران خودرو

بررسی بودجه سال مالی 94 شرکت ایران خودرو
کد: 3924   تاریخ انتشار :۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۴۷

به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در  تحلیلی نگاهی کوتاه به بودجه سال ۹۴ایران خودرو انداخته است  :

معرفی شرکت

شرکت ایران خودرو در مردادماه 1341 تحت شماره 8352 به نام شرکت سهامی خاص کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 15 مهرماه 1342 شروع به بهره برداری نموده است. شرکت یران خودرو از تیر ماه 1358 مشمول بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شده و از آبان ماه سال 1360 هیات مدیره منتخب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اداره امور آن را بر عهده گرفته است. در اواخر 1371 سهام شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت ایران خودرو واحد اصلی گروه صنعتی ایران خودرو است و مرکز اصلی آن در تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج می باشد.

 

سهامداران عمده شرکت

ترکیب سهامداران عمده شرکت

شرکت

درصد مالکیت

شرکت تدبیر سرمایه آراد

15.23

شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران

14.04

شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش

10.63

شرکت سرمایه­گذاری سمند

10.42

شرکت سرمایه گذاری رنا

7.01

شرکت نگار نصر سهم

4.67

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

3.65

صندوق بازنشستگی

3.37

سایر

30.9

 

 

ظرفیت تولیدی شرکت

شرح

واحد

ظرفیت پیش بینی شده

سال 1393

سال 1394

تغییرات

گروه پژو

دستگاه

۳۳۹,۰۹۱

۳۳۰,۰۰۰

-3%

وانت pu 1 کاريا

دستگاه

۰

۲۰,۰۰۰

گروه سمند

دستگاه

۸۶,۰۹۴

۹۸,۰۰۰

14%

لوگان(L 90)

دستگاه

۱۰,۱۵۰

۱۲,۰۰۰

18%

رانا

دستگاه

۲۶,۲۴۲

۳۰,۰۰۰

14%

دنا

دستگاه

۴,۲۲۹

۱۵,۰۰۰

255%

سوزوکي

دستگاه

۶۸۷

۳,۰۰۰

337%

قطعات و لوازم

دستگاه

۲,۲۵۴

۲,۰۰۰

-11%

گروه پيکان

دستگاه

۸۱,۲۵۳

۰

-100%

فروش شرکت

نرخ فروش محصولات در طی سال 93 به شرح جدول زیر می باشد:

محصولات

واحد

میانگین نرخ 3 ماهه- سال 1393

3ماهه اول

3ماهه دوم

3ماهه سوم

پیش بینی3ماهه چهارم

گروه پیکان

دستگاه

108,738,004

114,973,682

120,631,191

123,308,725

گروه پژو

دستگاه

270,429,080

274,679,116

290,353,225

286,041,689

گروه سمند

دستگاه

238,388,554

242,924,030

255,549,746

261,243,294

فروش قطعات

دستگاه

1,217,243,000,000

3,832,137,931

1,194,739,744

3,423,657,895

لوگان

دستگاه

347,197,709

356,864,317

316,729,581

326,443,249

سوزوکی

دستگاه

1,070,130,435

1,130,369,565

1,132,322,368

1,274,966,140

رانا

دستگاه

261,537,486

265,862,083

275,583,207

244,312,482

دنا

دستگاه

-

-

432,000,000

350,970,658

 

پیش بینی فروش شرکت در سال 94 به شرح جدول زیر می باشد:

 

نام محصول

واحد

سال 1394 (میلیون ریال)

سال 1393(میلیون ریال)

مقدار

نرخ متوسط (ریال)

مبلغ

سود ناخالص

ترکیب فروش

مقدار

نرخ متوسط (ریال)

مبلغ

گروه سمند

دستگاه

98,000

291,217,214

28,539,287

2,210,804

17

86,094

248,423,874

21,387,805

گروه پيکان

دستگاه

-

-

-

-

-

81,253

116,939,805

9,501,710

لوگان(L90)

دستگاه

12,000

379,833,917

4,558,007

13,437-

3

10,150

342,399,803

3,475,358

رانا

دستگاه

30,000

305,834,233

9,175,027

1,380,821

6

26,242

260,584,444

6,838,257

دنا

دستگاه

15,000

392,499,533

5,887,493

1,106,059

4

4,229

351,679,593

1,487,253

سوزوکي

دستگاه

3,000

1,297,650,333

3,892,951

1,070,987

2

687

1,220,008,733

838,146

گروه پژو

دستگاه

330,000

315,458,761

104,101,391

23,626,673

63

339,091

280,868,177

95,239,871

قطعات و لوازم

دستگاه

2,000

2,454,649,500

4,909,299

112,736-

3

2,254

2,554,789,000

5,758,494

وانت pu 1 کاريا

دستگاه

20,000

225,152,300

4,503,046

149,075-

3

-

-

-

جمع فروش

165,566,501

29,120,096

144,526,894

میانگین نرخ فروش محصولات در سال 94 در مقایسه با سال 93 افزایش یافته است. از آنجا که ترکیب فروش در گروه محصولات ارائه نشده است لذا نمی توان در خصوص معقول بودن نرخ فروش قضاوت کرد. چرا که ممکن است این افزایش در میانگین نرخ فروش از ناحیه افزایش فروش محصولات گران قیمت تر باشد.

پیش بینی صورت سود(زیان) شرکت برای سال مالی 94

 

صورت سود و زيان پیش بینی شده

شرح

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

نسبت به فروش

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

نسبت به فروش

فروش خالص و درآمد ارایه خدمات

۱۶۵,۵۶۶,۵۰۱

۱۰۰

۱۴۴,۵۲۶,۸۹۴

۱۰۰

بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده

- ۱۳۶,۴۴۶,۴۰۵

- ۸۲

- ۱۱۹,۲۰۴,۳۶۱

- ۸۲

سود ناخالص

۲۹,۱۲۰,۰۹۶

۱۸

۲۵,۳۲۲,۵۳۳

۱۸

هزینه های اداری، عمومی و فروش

- ۱۱,۳۷۴,۴۸۱

- ۷

- ۱۰,۱۷۳,۴۳۱

- ۷

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱

۹۳۰,۰۰۰

۱

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

- ۲,۲۴۱,۲۲۴

- ۱

- ۱,۰۱۸,۶۵۹

- ۱

سود عملیاتی

۱۷,۰۰۴,۳۹۱

۱۰

۱۵,۰۶۰,۴۴۳

۱۰

هزینه های مالی

- ۱۴,۵۳۱,۳۰۶

- ۹

- ۱۲,۳۷۴,۵۱۹

- ۹

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

۳۰۰,۰۰۰

۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

۹۴,۰۶۸

۰

۵۸۲,۳۱۸

۰

سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

۲,۸۶۷,۱۵۳

۲

۴,۴۶۸,۲۴۲

۳

مالیات بر درآمد

- ۲۱۳,۴۳۰

۰

۰

۰

سود (زیان) عملیات در حال تداوم

۲,۶۵۳,۷۲۳

۲

۴,۴۶۸,۲۴۲

۳

سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات

۰

۰

۰

۰

اثر مالیاتی

۰

۰

۰

۰

سود (زیان) خالص

۲,۶۵۳,۷۲۳

۲

۴,۴۶۸,۲۴۲

۳

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)

۱,۴۱۷

۰

۱,۲۴۴

۰

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)

- ۱,۱۹۶

۰

- ۸۷۲

۰

سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)

۰

۰

۰

۰

سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)

۲۲۱

۳۷۲

 

مفروضات مورد استفاده

1- خريد مواد اوليه : 10 درصدافزايش قيمت براساس ميانگين  نرخ كتابچه ­هاي ساپكو در سال 1393

2- فروش محصولات : 10درصدافزايش نرخ فروش محصولات در نرخ هاي بهمن ماه 93

3- نرخ ارز : براي منابع درآمدي بانرخ ارزآزاد هريورومعادل 41.000و هردلارمعادل35.000 ريال و در خريد هاي خارجي نرخ مبادله اي هريورومعادل 000،32 ريال فرض شده است.

4- سايرموارد :

-          در ارتباط با افزايش هزينه ها، براساس نرخ تورم 14درصدي درلايحه بودجه تقديمي دولت به مجلس براي سال آتي و همچنين متناسب با بودجه اصلاحي سال93براساس عملكرد واقعي9 ماهه اقدام شده است.

-          کاهش در پيش بيني سود سپرده بانکي در سال 1394 عمدتا" ناشي ازتغيير روش فروش تعهدي و اقساطي نسبت به روش فروش فوري و با سطح کاهش حجم سپرده هاي نزد بانکها لحاظ شده است.

-          با توجه به مفروضات تهيه بودجه ميزان موجودي مواد اوليه در ابتدا و انتهاي دوره برابر فرض مي گردد.

-          هزينه سود مشارکت در پيش فروش محصولات در سال مالي 1394 مبلغ 5،450 ميليارد ريال مي باشد.

-          مبالغ ارزي حاصل از صادرات شرکت عمدتا صرف خريد و تامين مواد اوليه خارجي مي گردد، لذا هرگونه تفاوت درنرخ ارز در فروش صادراتي و خريد مواد اوليه خارجي لحاظ شده است.

  

 

عمده دلایل تغییر در پیش بینی سود 94

عوامل تغییر در پیش بینی سود سال 94 ایران خودرو در مقایسه با سال 93

شرح

93

94

تغییرات

سود ناخالص

25,322,533

29,120,096

3,797,563

هزینه های اداری، عمومی و فروش

10,173,431

11,374,481

1,201,050

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

930,000

1,500,000

570,000

سایر هزینه های عملیاتی

1,018,659

2,241,224

1,222,565

هزینه های مالی

12,374,519

14,531,306

2,156,787

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

1,200,000

300,000

(900,000)

سایر درآمدها غیرعملیاتی

۵۸۲,۳۱۸

۹۴,۰۶۸

(488,250)

 

- تغییر در سودناخالص عمدتا از ناحیه تغییر در مبلغ فروش (افزایش در نرخ فروش و تغییر در ترکیب تولید) می باشد.

- علت عمده تغییر در پیش بینی سود سال 94، از ناحیه افزایش در هزینه های مالی به مبلغ 2،156،787 میلیون ریال می باشد.

- سایر هزینه های عملیاتی عمدتا مربوط به هزینه های جذب نشده می باشد.

- افزایش هزینه های مالی مربوط به افزایش در تسهیلات دریافتی به مبلغ 3،615،000 و هزینه های جریمه دیرکرد می باشد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219