۲۹ شهریور ۱۴۰۰ - 2021 20 Sep
#
#
تحلیل ها

بررسی صنعت بیمه (بخش چهارم) عملکرد شرکتها

بررسی صنعت بیمه (بخش چهارم) عملکرد شرکتها
کد: 14338   تاریخ انتشار :۱۲ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۴

بخش چهارم بررسی عملكرد صنعت بيمه به تفكيك شركتها (از نقطه نظر 3 شاخص بيمه نامه های صادره ، تعداد خسارت پرداختي و حق بیمه تولیدی )

تعداد بيمه نامه صادره

همانگونه که در بخش های قبل ذکر گردید ؛ منظور از بیمه نامه صادره ؛ کل تعداد بیمه نامه‌هایی است که توسط شركت‌هاي بيمه، اعم از انفرادی و گروهی در هر رشته بیمه صادر می شود. گفتنیست این تعداد، الحاقیه بیمه نامه‌هایی که قبلاً صادر شده اند را شامل نمي‌شود .

نمودار 1-4

بیمه1-4

در نمودار فوق تعداد بیمه نامه صادره صنعت بیمه کشور طی سالهای 89 تا پایان سال 93 ترسیم گردیده است . همانگونه که در تصویر نیز قابل مشاهده می شود تعداد بیمه های صادره که یکی از شاخصه های نفوذ و توسعه بیمه در کشور می باشد ، با شیبی ملایم در حال رشد می باشد . در جدول زیر تعداد بیمه صادره بین سالهای 89 تا پایان سال 93 به تفکیک شرکتهای بیمه ای ، سهم هر شرکت از بازار و همچنین میزان رشد نسبت به سال قبل ارائه گردیده است .

جدول 2-4

بیمه2-4 تعداد خسارت پرداختي آمار تعداد خسارت پرداختی، بيانگر تعداد مواردی است كه شركت‌هاي بيمه خسارت پرداخت كرده‌اند؛ همچنين نشان مي‌دهد كه رشته‌هاي بيمه طي يك سال چه حجمي از فعاليت شركت‌هاي بيمه را براي پرداخت خسارت به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار 3-4

بیمه3-4 در جدول زیر تعداد خسارت های پرداختی شرکتهای مختلف بیمه طی 5 سال اخیر و همچنین میزان سهم بازار هریک از شرکتها و نسبت تغییرات ارائه گردیده لست . جدول 4-4

بیمه4-4 حق بيمه توليدي چنانچه در بخش اول نیز ذکر گردید منظور از مبالغ حق بیمه تولیدي ، بيمه‌نامه‌هايي است كه طي دوره گزارش توسط مؤسسات بيمه صادر شده‌اند. اين مبالغ در بیمه های غیر زندگی بر مبنای حق بیمه صادره و در بیمه های زندگی بر مبنای حق بیمه های وصولی (دریافتی) لحاظ می گردد . در نمودارهای زیر سهم حق بیمه مستقیم و غیر مستقیم و همچنین سهم بخش دولتی و غیر دولتی قابل طی سال گذشته مشاهد می باشد .

نمودار 5-4

بیمه5-4 شایان ذکر است ؛ حق بیمه مستقیم به حق بيمه مربوط به بيمه‌نامه‌هاي صادره كه مستقيماً توسط شركت بيمه يا شعب مربوطه دريافت شده اطلاق می گردد و منظور از حق بیمه غیر مستقیم ، حق بيمه توليد شده مربوط به بيمه‌نامه‌هایي است که توسط نمايندگان شركت بيمه و كارگزاران بيمه عرضه شده است.

نمودار 6-4

بیمه6-4

بازار سرمایه   بورس   بورس تهران   بیمه   تحلیل   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70