#
#
تحلیل ها

تحلیل بنیادی شرکت مهندسی تکنوتار

تحلیل بنیادی شرکت مهندسی تکنوتار
کد: 13027   تاریخ انتشار :۱۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۵

گزارش تحلیلی شرکت تکنوتار بر مبنای گزارش منتشره 6 ماهه سال 94 شرکت ،مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفروضات بکار رفته شده در تحلیل شامل:

  • در فرض اول مقدار فروش نیمه دوم سال ،معادل فروش 6ماهه ابتدایی سال 94 لحاظ شده و در حالت دوم مقدار فروش معادل تفاضل بودجه شرکت و مقدار فروش 6ماهه ابتدایی سال 94 در نظر گرفته شد.
  • نرخهای فروش معادل نرخهای فروش 6ماهه واقعی 94 محاسبه شده است.
و اعمال آن در صورتهای مالی انتظار میرود سود شرکت در سال مالی منتهی به 1394/12/29 نسبت به بودجه اعلام شده شرکت کمتر باشد. گزارش کامل تحلیل فوق را در سایت ارشن ershan.ir دنبال فرمایید. منبع:کارگزاري نهايت نگر/سامانه تدان

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70