#
#
تحلیل ها

قند ثابت خراسان، بودجه ‌ی خوب اما ناکافی!

قند ثابت خراسان، بودجه ‌ی خوب اما ناکافی!
کد: 11745   تاریخ انتشار :۲۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۰۶

قند ثابت خراسان در پیش بینی جدید سود خود برای سال مالی 31 تیرماه 95، زیان خود را با کاهش قابل توجهی از مبلغ 232 ریال به ازای هر سهم به مبلغ 73 ریال زیان برای هر سهم رسانده است. مفروضات قثابت اگرنگوییم خوش بینانه است اما کاملا غیر محافظه کارانه ارایه شده است. فروش شرکت با رشد قابل توجهی در نظر گرفته شده است و هزینه ها‌ی عمومی و اداری به علت تعدیل حدود 120 نفراز پرسنل، کاهشی در نظر گرفته شده است. هزینه های مالی شرکت در بودجه ارایه شده همچنان بیش از 4 برابر سود عملیاتی است و در صورتیکه شرکت با تزلزلی در کسب و کار مواجه شود شاهد افزایش قابل توجهی در زیان شرکت در سال 95 خواهیم بود.  در ادامه به بررسی مهمترین نکات بودجه سال 95 شرکت پرداخته ایم:

  1. اولین موردی که در بودجه جدید خودنمایی میکند، رشد 38 درصدی فروش شرکت برای سال آینده می باشد. رشد فروش شرکت به علت تغییرات مقداری و تغییرات قیمتی محصولات شرکت در سال مالی آینده اتفاق افتاده است. نرخ فروش تفاله خشک74 درصد رشد نشان میدهد و مقدار فروش این محصول نیز 39 درصد افزایش داشته است.از طرفی شکر نیز حدود 15 درصد افزایش قیمت و 33 درصد رشد فروش را در بودجه سال 95 نشان میدهد. نرخ شکر در بودجه کیلویی 2484 تومان در نظر گرفته شده است. قابل ذکر است که 87 درصد از فروش شرکت را شکر تشکیل می دهد و هرگونه تغییر در نرخ شکر میتواند بر سود و زیان شرکت به شدت تاثیر گذار باشد.

  2. مجموع بهای تمام شده شرکت تنها 15 درصد افزایش یافته است که عمدتا به دلیل افزایش مقدارتولید و مبلغ مواد مستقیم تولید بوده است. شرکت نرخ چغندر را تنها با دو درصد افزایش نرخ برای سال آینده در نظر گرفته است.  سود و زیان شرکت به نرخ چغندر هم به شدت وابسته است و هر گونه تغییر می تواند سود شرکت را با چالش مواجه کند.  نرخ چغندر کیلویی 321 تومان در بودجه در نظر گرفته شده است.

  3. نکته مهم دیگری که در بودجه شرکت دیده می‌شود تعدیل نیروی انسانی قابل توجه در شرکت می باشد.  شرکت قصد دارد 20 درصد از نیروی انسانی خود بکاهد و تعداد آنها را از 638 نفر به 511 نفر برساند. هزینه های عمومی و اداری حدود 6 درصد کاهش نشان میدهد.

  4. افزایش نرخ فروش و کاهش هزینه ها باعث برآورد سود ناخالص در بودجه شرکت شده است و زیان حدود 7 میلیارد تومانی شرکت در سال 94 با برآوردی غیر محافظه کارانه به 1.3 میلیارد تومان سود تبدیل شده است.

  5. آیتم مهم دیگری که سود شرکت را افزایش داده است سایر درآمدهای عملیاتی می باشد که نزدیک به 950 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که عمدا از محل فروش تفاله و ملاس می باشد. سال گذشته 496 میلیون تومان از این محل زیان شناسایی شده است.

  6. هزینه های مالی شرکت همچنان رو به رشد است و از 5.7 میلیارد تومان به 6.6 میلیارد تومان رسیده است. که بیش از 400 درصد بزرگتر از سود عملیاتی شرکت می باشد. توجه داشته باشید که شرکت بیشترین سود ممکن رابرای سال آینده پیش بینی کرده است که در تحقق آن عدم اطمینان وجود دارد اما هزینه های مالی قطعا شناسایی خواهند شد. لذا ریسک مالی شرکت همچنان بالا می باشد.

  7. درآمد حاصل از سرمایه گذاریها تقریبا مشابه سال گذشته و حدود یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

  8. در نهایت نیز شرکت از زیان 12 میلیارد تومانی به  سود 3.7 میلیارد تومانی در سال 95 رسیده است.                                                                                                                                                                                                 تهیه کننده: منیره کامیابی

             منبع:مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر - سامانه تدان

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70