۱ فروردین ۱۴۰۲ - 2023 21 Mar
#
#
تحلیل ها

گزارش جامع نسبتهای صنعت سیمان۱۳۹۷

گزارش جامع نسبتهای صنعت سیمان۱۳۹۷
کد: 35927   تاریخ انتشار :۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۷

 • مقصود پور ابولی- کارشناس بازار سرمایه
 • با عنایت به انتشار اطلاعات مالی اغلب شرکت‌های سیمان در سامانه کدال، در ادامه تعدادی برخی شاخص‌های مهم سود و زیانی و کارایی ۴۴ شرکت سیمان برای دوره مالی منتهی به پایان اسفندماه موردمحاسبه قرارگرفته است. اطلاعات شرکت‌های سیمان ساوه، آبیک، نهاوند، گیلان سبز، مند دشتی، سفید شرق و زنجان که در زمره شرکت‌های پذیرش‌شده در بازار سرمایه نمی‌باشند نیز علاوه بر این شرکت‌ها در جداول ارائه‌شده مورداستفاده قرارگرفته‌اند. دوره مالی اطلاعات اساساً پایان اسفندماه ۱۳۹۷ بوده ولیکن در خصوص شرکت‌هایی که سال مالی آن‌ها با سال شمسی منطبق نیست اطلاعات مالی ارائه‌شده با نزدیک‌ترین تاریخ ممکن به پایان اسفندماه مدنظر قرارگرفته است. توجه دارند که این اطلاعات در خصوص تمامی شرکت‌ها دوازده‌ماهه نیست و با توجه به تاریخ پایانی سال مالی آن‌ها دوره مالی مربوطه می‌تواند چندماهه باشد. ذیلاً گروه‌بندی سال مالی شرکت‌ها و دوره مالی بهره‌برداری شده جهت ملاحظه ارائه می‌شود:
 •  
 • سال مالی منطبق با سال شمسی (دوره مالی استفاده‌شده ۱۲ ماهه است):
 • شرکت‌های سیمان: تهران، غرب، فارس، فارس نو، خوزستان، بهبهان، بجنورد، خزر، ممتازان، ارومیه، سفید نی‌ریز، خاش، قاین، شاهرود، اصفهان، دورود، سفید ارومیه، لارستان، زنجان، ساوه، آبیک، باقران، کارون، داراب
 • سال مالی منطبق با پایان تیر (دوره مالی استفاده‌شده ۶ ماهه و منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ است):
 • شرکت‌ سیمان منددشتی
 • سال مالی منطبق با پایان مرداد (دوره مالی استفاده‌شده ۶ ماهه و منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ است):
 • شرکت‌ سیمان‌سفید شرق
 • سال مالی منطبق با پایان شهریور (دوره مالی استفاده‌شده ۶ ماهه و منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ است):
 • شرکت‌های‌ سیمان شرق، سپاهان، دشتستان، لار سبزوار
 • سال مالی منطبق با پایان آذرماه (دوره مالی استفاده‌شده ۳ ماهه و منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ است):
 • شرکت‌های سیمان کرمان، مازندران، شمال، ساروج بوشهر، اردبیل، غرب آسیا، فیروزکوه
 • سال مالی منطبق با پایان دی‌ماه (دوره مالی استفاده‌شده ۱۲ ماهه و منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ است):
 • شرکت‌های سیمان هگمتان، ایلام، گیلان سبز، نهاوند
 • سال مالی منطبق با پایان آبان ماه (دوره مالی استفاده‌شده ۳ ماهه و منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ است):
 • شرکت سیمان هرمزگان
 • سایر توضیحات:
 • شرکت‌های سیمان باقران، غرب آسیا و مند دشتی اخیراً به بهره‌برداری رسیده بنابراین اطلاعات دوره‌های قبل در خصوص این شرکت قابلیت مقایسه نخواهد داشت.
 • صورت‌های مالی شرکت سیمان تهران به‌عنوان شرکت اصلی استفاده‌شده و اطلاعات تلفیقی آن مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. در خصوص شرکت‌هایی همچون سیمان سپاهان، داراب، دشتستان، ایلام و هگمتان نیز به دلیل اینکه فعالیت شرکت‌های فرعی آن‌ها تولید سیمان نبوده، صورت‌های مالی شرکت اصلی مورداستفاده قرارگرفته است. صورت‌های مالی شرکت سیمان فارس و خوزستان و سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) به دلیل ساختار تماماً هلدینگی آن‌ها مورداستفاده قرار نگرفته است.
 • در ابتدا سود و زیان و ترازنامه تجمیعی این شرکت‌ها ارائه می‌شود:
 • در بررسی کلی سود و زیان تجمیعی صنعت می‌توان این نکات را مشاهده کرد:
 • فروش و درآمدهای عملیاتی در دوره موردبررسی افزایش ۲۴ درصدی یافته و از ۳۶۱۱ میلیارد تومان به حدود ۴۴۸۶ میلیارد تومان بالغ شده است.
 • بهای تمام‌شده کالای فروش رفته ازنظر ریالی رشد حدود ۲۰ درصدی یافته و از ۲۵۸۷ میلیارد تومان به ۳۱۰۰ میلیارد تومان افزایش‌یافته است ولیکن به دلیل رشد مناسب‌تر فروش ریالی، نسبت بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به فروش از حدود ۷۲% به زیر ۷۰% تقلیل یافته است. با توجه به افزایش مناسب‌تر فروش در قیاس با بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، سود ناویژه توانسته است از ۱۰۲۴ میلیارد تومان در دوره مشابه سال قبل به ۱۳۸۵ میلیارد تومان در سال جاری برسد. نسبت سود ناویژه به فروش نیز از حدود ۲۸ درصد به حدود ۳۱ درصد ارتقا نشان می‌دهد.
 • هزینه‌های اداری و توزیع و فروش نیز از ۳۶۹ میلیارد تومان در دوره مشابه سال گذشته به ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد ۲۲ درصدی است. نسبت این هزینه‌ها به فروش نیز همانند سال گذشته در حدود ۱۰ درصد فروش باقی‌مانده است.
 • برآیند اقلام اشاره‌شده در بندهای پیشین و نیز با لحاظ نمودن سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، موجبات افزایش سود عملیاتی این صنعت از ۵۳۸ میلیارد تومان به ۹۵۲ میلیارد تومان را در دوره جاری رقم‌زده است که حکایت از رشد حدود ۷۷ درصدی دارد. نسبت سود عملیاتی به فروش نیز با بهبود مناسبی از حدود ۱۵ درصد در سال قبل به بیش از ۲۱ درصد در سال جاری بالغ شده است.
 • با لحاظ نمودن اثرات درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی و البته اثرات مالیات، درنهایت سود خالص از حدود ۲۱۱ میلیارد تومان به حدود ۶۲۰ میلیارد تومان در دوره جاری افزایش‌یافته که نشانگر رشد بیش از ۱۹۴ درصدی است. نسبت سود خالص به فروش نیز از حدود ۶ درصد در دوره مالی قبل تا سطح نزدیک ۱۴ درصد در سال جاری بهبود نشان می‌دهد.
 • ۵ صفحه بعدی مرتبط به برخی نسبت‌های سود و زیان استخراج‌شده از صورت سود و زیان شرکت‌ها می‌باشد. درواقع نسبت برخی اقلام کلیدی صورت مزبور در قیاس با فروش هر شرکت برای سه دوره متوالی موردمحاسبه واقع‌شده‌اند. سود ناویژه، هزینه‌های اداری و توزیع، سود عملیاتی، هزینه‌های مالی و سود خالص به‌صورت درصدی از فروش هر شرکت در دوره‌های موردبحث استخراج‌شده‌اند.
 • ۶ صفحه بعدی به محاسبه نسبت‌های کارایی و نیز ترکیب دارایی‌ها در ترازنامه اختصاص دارد. در نسبت‌های کارایی از اقلام فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته (در صورت سود و زیان) برای استخراج دفعات گردش موجودی کالا و حساب‌های دریافتنی تجاری و همچنین دوره وصول مطالبات و ... بهره گرفته‌شده است. تعدیلات لازم به‌منظور ایجاد قابلیت مقایسه نسبت‌های فعالیت شرکت‌ها با دوره‌های مالی مختلف در صورت لزوم صورت گرفته است.
 • در ذیل هریک از صفحات مربوط به نسبت‌های استخراجی، طبقه‌بندی شرکت‌ها برحسب دامنه‌های تعیین‌شده جهت ملاحظه ارائه‌شده، توضیح اینکه این طبقه‌بندی‌ها صرفاً برمبنای قضاوت شخصی صورت گرفته و می‌تواند در معرض اصلاح و تعدیل و بازبینی قرار گیرد.
 • توضیح: فابل  اصلی  نسبتهای کارایی و سود آوری در لینک زیر قابل دسترسی می باشد .
گزارش جامع نسبتهای صنعت سیمان۱۳۹۷۱۲۲۹

سیمان   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219