#
#
اخبار اقتصادی بورس

بهبود قابل توجه وضعیت تراز بانک‌ها

بهبود قابل توجه وضعیت تراز بانک‌ها
کد: 33674   تاریخ انتشار :۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۵۰

بررسی صورت مالی ۱۳ بانک بورسی نشان می‌دهد شکاف بین سود درآمد مشاع و سود علی‌الحساب پرداختی از ۵۳۱۷ میلیارد تومان به ۱۲۹۴ میلیارد تومان کاهش یافته است و این بیانگر بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌هاست.

به گزارش TSEpress  بررسی ارقام صورت سود و زیان ۱۳ بانک بورسی نشان می‌دهد در مجموع تراز درآمدی بانک‌ها بهبود یافته و از سود مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران، به میزان قابل توجهی کاسته شده است.

  • مجموع سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها در بازه‌ زمانی ۹ ماهه برای برخی بانک‌ها و ۶ ماهه برای چند بانک دیگر، در سال جاری، ۷۵ هزار و ۶۸۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵،۵۵۸ میلیارد تومان افزایش یافته است. اما میزان درآمد مشاع بانک‌ها (درآمد ناشی از سود تسهیلات، وجه التزام، سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانک) با ۹۵۸۱ میلیارد تومان افزایش به ۷۴ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان رسیده است.
  • در واقع شکاف بین سود درآمد مشاع و سود علی‌الحساب پرداختی از ۵۳۱۷ میلیارد تومان به ۱۲۹۴ میلیارد تومان کاهش یافته است.
  • از ۱۳ بانک، مابهالتفاوت درآمد مشاع از سود علی‌الحساب برای ۹ بانک مثبت است و در ۴ بانک منفی است. در این بین بانک سرمایه که در ۶ ماهه سال گذشته ۱۶۴۳ میلیارد تومان سود مازاد پرداخت کرده بود، امسال ۷۴۳ میلیارد تومان بیشتر از سود علی‌الحساب پرداختی سود به دست آورده است. در واقع جریان درآمد این بانک در بخش مشاع و هزینه‌های مشاع اصلاح و بهبود یافته است.
  • به گزارش فارس، به نظر می‌رسد کاهش نرخ موثر سود سپرده و افزایش درآمد بانک‌ از محل وصول تسهیلات دلیل اصلی این افزایش درآمد بوده است.
  • ارقام جداول به میلیارد تومان است.

* جدول کلی

عنوان دوره ۹۷ دوره ۹۶
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۷۵،۶۸۸ ۷۰،۱۳۰
جمع درآمد مشاع ۷۴،۳۹۴ ۶۴،۸۱۳
مابهالتفاوت سود سپرده و درآمد مشاع ۱۲۹۴- ۵،۳۱۷-

** بانک‌ها

* بانک انصار

عنوان ۹ ماهه ۹۷ ۹ ماهه ۹۶
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام ۳۰۰۸ ۲۸۸۵
سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۹۷۲ ۳۱۴
جمع درآمد مشاع ۳۹۸۰ ۳۱۹۹
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۳۱۶۸ ۲۵۷۸
مابهالتفاوت ۸۱۲+ ۶۲۱+

* بانک پاسارگاد

عنوان ۶ ماهه ۹۷ ۶ ماهه ۹۶
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام ۴،۸۱۷ ۴،۲۴۸
سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرد‌ه‌گذاری ۸۰۷ ۸۹۲
جمع درآمد مشاع ۴۸۹۸ ۴۳۳۸
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۴۱۸۶ ۴۲۳۴
مابهالتفاوت ۷۱۲+ ۱۰۴+

* بانک صادرات

عنوان ۶ ماهه ۹۷ ۶ ماهه ۹۷
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام ۹۸۲۶ ۸۱۲۵

سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرد‌ه‌گذاری

۱۸۶۷ ۱۱۵۴
جمع درآمد مشاع

۱۱،۶۹۴ ۹،۲۷۹
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۱۰،۳۷۴ ۱۰،۱۳۶
مابهالتفاوت ۱۳۲۰+ ۸۵۷+

* بانک ملت

عنوان ۶ ماهه ۹۷ ۶ ماهه ۹۶
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام ۱۰،۹۷۹ ۱۰،۶۵۰
سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۲،۰۲۲ ۱،۲۷۷
جمع درآمد مشاع ۱۳،۰۰۲ ۱۱،۹۲۸
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۱۱،۰۶۷ ۱۱،۷۰۱
مابهالتفاوت ۱۹۳۵+ ۲۲۷+

* بانک سرمایه

عنوان ۶ ماهه ۹۷ ۶ ماهه ۹۶
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام ۲،۸۸۶ ۱،۴۱۹
سود سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری ۵۶ ۳۹
جمع درآمد مشاع ۳،۴۵۴ ۱،۴۵۸
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۲،۷۱۱ ۳،۱۰۱
مابهالتفاوت ۷۴۳+ ۱۶۴۳-

* بانک پارسیان

عنوان ۹ ماهه ۹۷ ۹ ماهه ۹۶
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام ۵،۲۵۹ ۶،۱۸۷
سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱۸۵ ۲۹۲
جمع درآمد مشاع ۵،۴۴۵ ۶،۴۷۹
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۸،۸۹۷ ۷،۶۷۷
مابهالتفاوت ۳۴۵۲- ۱۱۹۸-

* بانک تجارت

عنوان ۹ ماهه ۹۷ ۹ ماهه ۹۶
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام ۱۰،۹۳۶ ۸،۵۰۷
سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۲۲۴ ۵۶۰
جمع درآمد مشاع ۱۱،۱۶۰ ۹۰۶۸
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۱۱،۰۰۰ ۱۱،۹۹۳
مابهالتفاوت ۱۶۰+ ۲۹۲۵-

* بانک خاورمیانه

عنوان ۶ ماهه ۹۷ ۶ ماهه ۹۶
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام ۶۶۶ ۵۴۳
سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱۴۳ ۱۶۲
جمع درآمد مشاع ۸۱۰ ۷۰۵
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۵۳۹ ۵۲۷
مابهالتفاوت ۲۷۱+ ۱۷۸+

* بانک سینا

عنوان ۶ ماهه ۹۷ ۶ ماهه ۹۶
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام ۱۷۵۰ ۱۷۱۶
سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۲۵۳ ۲۲۵
جمع درآمد مشاع ۲۰۰۳ ۱۹۴۲
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۲۷۶۲ ۲۵۵۴
مابهالتفاوت ۷۵۹- ۶۱۲-

* بانک آینده

عنوان ۶ ماهه ۹۷ ۶ ماهه ۹۶
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام ۱۱،۷۱۶ ۵،۷۰۲
سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۵۹ ۳،۵۹۶
جمع درآمد مشاع ۱۱،۷۷۶ ۹،۲۹۹
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۱۰،۹۵۸ ۵۶۰۷
مابهالتفاوت ۸۲۱+ ۳۶۹۲+

* بانک سامان

عنوان ۹ ماهه ۹۷ ۹ ماهه ۹۶
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام ۱،۵۷۵ ۱،۳۴۶
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ و سپرده‌گذاری ۵۵۶ ۶۶۷
جمع درآمد مشاع ۲۱۳۲ ۲۰۱۴
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۲۷۶۲ ۲۵۵۴
مابهالتفاوت ۶۳۰- ۵۴۰-

* بانک اقتصاد نوین

عنوان ۹ ماهه ۹۷ ۹ ماهه ۹۶
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام ۳،۰۱۷ ۳،۳۴۸
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۷۴ ۱۸۶
جمع درآمد مشاع ۳۰۹۲ ۳۵۳۴
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۳۵۴۸ ۴۰۲۷
مابهالتفاوت ۴۵۶+ ۴۹۳+

* بانک دی

عنوان ۹ ماهه ۹۷ ۹ ماهه ۹۶
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام ۸۲۳ ۱۴۵۳
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱۲۵ ۱۱۶
جمع درآمد مشاع ۹۴۸ ۱۵۷۰
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۴۰۷۴ ۳۳۵۷
مابهالتفاوت ۳۱۲۶- ۱۷۸۷-

انتهای پیام/

بازار سرمایه   بانک   بانک تجارت   بانک صادرات   بانک ملت   بورس تهران   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219