#
#
اخبار اقتصادی بورس

صادرات محصولات ذوب آهن اصفهان به سوریه

صادرات محصولات ذوب آهن اصفهان به سوریه
کد: 33904   تاریخ انتشار :۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۶

روابط و تعاملات دو کشــور ایران و ســوریه نسبت به قبل از جنبه منافع و مصالح مشــترک پررنگ تر و گسترده تر شــده و با توجه به شــرایط حاکم بر کشور ســوریه و تحریم های کشــور های غربی و آمریکا باعث شــده بخش عمده مصارف خود را از کشورهای منطقه تامین کند.

  • به گزارش TSEpress دکتر نعمت اله محســنی معاون بازرگانی شرکت گفت در خصوص شروع بازســازی کشور سوریه با توجه بــه تعطیلی مراکز صنعتی این کشــور گفت: درحال حاضر ، این کشــور را به عنــوان یک بازار جذاب برای ســایر کشــورها منطقه تبدیل شده اســت ، واردات عمده محصولات فولادی ســوریه از طریق کشــورهای اکراین ، روســیه ، مراکش ، بلژیک ، چیــن و مصر در حال انجام اســت .
  • وی به تبادل موافقتنامه بین دولت ایران و ســوریه برای گسترش روابط تجاری بیشتر اشــاره کرد و افزود: شــرکت ذوب آهن اصفهــان پــس از تحقیقات، بازاریابی وهمچنین مذاکره با مشــتریان ســوری و هیات هــای تجاری موفــق به فروش و ارســال اولیــن محمولــه کلاف صنعتــی به این کشــور شد.

ایران   بورس تهران   ذوب آهن اصفهان   سوریه   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219