۱۱ فروردین ۱۴۰۲ - 2023 31 Mar
#
#
اخبار اقتصادی بورس

بازار بورس در انتظار رشد دوباره قیمت سهام خودروسازان

بازار بورس در انتظار رشد دوباره قیمت سهام خودروسازان
کد: 36066   تاریخ انتشار :۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۰

بازار فعلی هم برای نوسان‎گیران جذاب است و هم برای سرمایه‎گذارانی که دید یک‎ساله دارند/ در بین نمادهای بزرگ، نخست ایران‎خودرو و سپس سایپا، زامیاد و پارس‎خودرو پتاسیل خوبی برای رشد دارند

 • به گزارش TsePress این روزها بازار سهام مانند تیرماه در مسیر صعود مستمر قرار ندارد و بعد از برگزاری مجامع شرکتها، وارد رخوت و بیرمقی شده‌اند، در چنین شرایطی به‌نظر میرسد باید شرکتها قدری از نظر قیمتی افت کنند تا دوباره زمینه لازم برای رشد بازار فراهم شود. از طرف دیگر، یکی از مهمترین موضوعاتی که برخی شرکتهای بزرگ بورسی ازجمله سایپا و ایرانخودرو منتظر اجرای آن هستند، تصویب نهایی معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهاست تا از طریق آن بتوانند سرمایه خود را افزایش دهند و از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
 • حال باید دید این امر چه زمانی عملیاتی خواهد شد. همچنین کارشناسان اعتقاد دارند اگر این اتفاق روی دهد، به دلیل استقبال بازار از آن، سهام شرکتهای خودرویی با لیدری ایرانخودرو و سایپا میتواند دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد. حال در چنین شرایطی دو تن از کارشناسان بازار سرمایه در گفتوگو با «دنیای‌خودرو» به تشریح آخرین وضعیت کلی بازار سهام و همچنین گروه خودرویی پرداختهاند که در ادامه از نظرتان میگذرد.
 • حمیدرضا افشار، کارشناس بازار سرمایه
 • بازار همچنان پتانسیلهای نهفته دارد
 • درحالحاضر وضعیت بازار سهام را بهطورکلی چگونه ارزیابی میکنید؟
 • بعد از عبور از فصل مجامع بازار تا حدودی از تبوتاب چندماه گذشته خود افتاده و روزهای کمرونق و کمحجمی را سپری میکند. در روزهای اخیر شاهد بودیم سهمهای سفتهبازی و نمادهایی که بدون دلیل بنیادی رشد کرده بودند، اصلاح خوبی داشتند. البته اغلب سهمهای بزرگ و بنیادین از این قاعده جدا بودند. این در حالی است که بازار همچنان پتانسیلهای نهفته دارد و این امر موجب می‌شود مانند سال ۹۲ یا موارد مشابه (در رشد شارپی شاخص) ریزش محسوسی را شاهد نباشیم.
 • یکی دیگر از دلایل رکود بازار قیمت و بازدهی اوراق «اخزا» (اوراق خزانه اسلامی) است که گاه تا بیش از ۲۵ درصد هم بازدهی دارند و با توجه به بازدهی بدون ریسک آن‌ها محل مناسبی برای فعالان بازار شدهاند.
 • درحالحاضر سرمایهگذاری در بورس تهران برای چه کسانی جذاب است؟
 • بازار در شرایط فعلی هم برای نوسانگیران جذاب است و هم برای سرمایهگذارانی که دید یکساله داشته و برای بلندمدت قصد سرمایهگذاری دارند. قیمتها برای بستن پرتفو و سبد سهام  بسیار مناسب است. این در حالی است که پیشبینی میشود تا پایان سال شاهد رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی  در بازار سهام باشیم، اما چون فعالان در یک سال اخیر به سودهای صد درصدی عادت کردهاند، این روزها در خرید تعلل می‌کنند.
 • وضعیت گروه خودرویی را این روزها و بعد از برگزاری مجامع چگونه ارزیابی میکنید؟
 • گروه خودرویی در قیمتهای فعلی در حال کفسازی است و اخبار افزایش سرمایه همچنان میتواند محرک آنها برای یک بازدهی مناسب تا پایان سال باشد.
 • نمادهای مستعد رشد در این صنعت بورسی کدام شرکتها هستند؟
 • در بین نمادهای بزرگ، شرکت ایرانخودرو پتانسیل خوبی برای رشد دارد و محدوده ۵۰۰‌تومان برای خرید مناسب به نظر می‌رسد. بعد از آن نوبت سایپا، زامیاد و پارسخودرو است.
 • به افزایش سرمایه شرکتهای خودرویی از محل تجدید ارزیابی داراییها اشاره کردید. این امر درحالحاضر در چه مرحلهای قرار دارد؟
 • بعد از اینکه دو شرکت سایپا و ایرانخودرو بهطور رسمی این امر را اعلام کردند، سهام آنها نیز به همین دلیل در مسیر رشد قرار گرفت. اما به‌دلیل اینکه مصوبه معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی بابت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها بهرغم تصویب در دولت و مجلس، درحالحاضر در شورای نگهبان معطل است و بار مالی برای دولت به همراه دارد، باید دید این مصوبه چه زمانی نهایی میشود تا شرکتها بتوانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند و از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
 • درصورتیکه این مصوبه اجرایی شود.  وضعیت سهام و قیمت آن در بازار چگونه پیش خواهد رفت؟
 • از اردیبهشتماه خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای خودروییها در بازار به گوش میرسید و از همان زمان این خبر محرک افزایش قیمت سهام خودروییها بهخصوص ایرانخودرو شد، البته در این بین اصلاحاتی نیز صورت گرفت. اما درحالحاضر به نظر میرسد این رشد دیگر تا سقف خود از جهت تاثیرات احتمالی افزایش سرمایه رقم خورده و برای رشد بیشتر باید اقدامات عملی که همان اعلام خبر قطعی افزایش سرمایه است، استارت بخورد تا دوباره موج جدید روند صعودی گروه خودرویی آغاز شود.
 • علیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه
 • بازار سهام در مواجهه با ریسکهای سیستماتیک سهگانه
 • بعد از برگزاری فصل مجامع شاهد نوعی رخوت و بیرمقی در معاملات بازار سهام هستیم. علت این موضوع چیست؟
 • باتوجه به اینکه سال مالی اکثر شرکتهای بورسی منتهی‌به ۲۹ اسفندماه است و درحالحاضر گزارشهای سهماهه بهار را منتشر کردهاند، این گزارشها خوب بوده و حتی بهتر از گزارشهای مدت مشابه سال ۹۷ و یا حتی سهماهه آخر سال گذشته است. اما بعد از برگزاری مجامع با توجه به اینکه بازار سهام با سه دسته از ریسکهای سیستماتیک روبهرو است، این بیرمقی در معاملات را طی ۱۰ روزاخیر شاهد بودهایم.
 • این ریسکهای سیستماتیک شامل چه مواردی میشوند؟
 • دسته اول این ریسکهای سیستماتیک شامل مسائل بینالمللی است،  باتوجه به تنشهای اخیر بین کشور ما با آمریکا و بهخصوص انگلیس، بازار نسبت‌به این موضوع واکنش نشان داده و رغبت سرمایهگذاران برای حضور در بازار کاهش یافته است و برخی در حال نقد کردن داراییهای خود هستند. دسته دوم مربوط به ریسکهای تصمیمات دولت است، درحالحاضر باتوجه به شرایط اقتصادی موجود، دولت با ابلاغ بخشنامهها و وضع عوارض، مالیاتها و تعرفههای مختلف، بخشی از سود شرکتهای بورسی را هدف گرفته است. طبعا در چنین شرایطی، وقتی سرمایهگذاران ببینند با تصمیماتی از سوی دولت سوددهی شرکتها با خطر روبهرو است و آنچه را که طی چند وقت گذشته در مورد سوددهی مناسب شرکتها پیشبینی میکردند، محقق نخواهد شد، وارد بازار نمیشوند و اگر هم در آن حضور دارند، از آن خارج میشوند.
 • دسته سوم ریسکهای سیستماتیک که بازار سهام با آن روبهرو شده است، چیست؟
 • طی ماههای گذشته بیشتر از آن که سهمهای بنیادی و ارزنده رشد کنند، سهمهای کوچک رشد قیمتی را تجربه کردهاند. این رشد قیمتی بسیار زیاد بوده و منطقی هم پشت آن نبوده زیرا بر اساس هیجانات بازار روی داده است. حال که دیگر امکان رشد بیشتر قیمتی این شرکتها وجود ندارد، سهام آنها با افت روبه‌رو بوده و این امر بر کاهش قیمت سهمهای بنیادی و ارزنده نیز بسیار تاثیرگذار است.
 • چه زمانی این ریسکها کاهش می‌یابد؟
 • پیشبینی من این است که حداقل تا یک ماه آینده این وضعیت فعلی که بر بازار سهام حکمفرماست، ادامه یابد تا بهتدریج مقداری از تنشهای بینالمللی کاسته شود. همچنین تغییری در وضعیت تصمیمات دولت رخ دهد و ازسوی‌دیگر با کاهش قیمتی که در سهمها اتفاق خواهد افتاد، شرایط برای متعادل شدن بازار مساعد شود.

ایران خودرو   بورس تهران   خساپا   خودرو   سایپا   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219