• به گزارش روابط عمومی پتروشیمی خراسان، علیرضا بابازاده بیان داشت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته معادل ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بوده که اکنون رشد ۲.۶ برابری را نشان می دهد که از این حیث به رکورد جدیدی دست یافته ایم.
  • عضو هیات مدیره پتروشیمی خراسان افزود: تولید اوره نیز در مدت مذکور ۱۱ هزارتن نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته و به رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزارتن رسیده است.
  • یادآور می شود پتروشیمی خراسان تنها مجتمع صنعتی شمال شرق کشور است که اوره، آمونیاک و کریستال ملامین تولید می کند.