#
#
اخبار اقتصادی بورس

ارزشگذاری سکه و اختیار معامله سکه

ارزشگذاری سکه و اختیار معامله سکه
کد: 24643   تاریخ انتشار :۱۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۴۹

واحد تحلیل و سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک دی در( بولتن اردیبهشت ۹۶) خود به بررسی محاسبه ارزش ذاتی و حباب سکه پرداخت  در تحلیل پیشرو با ارزش ذاتی سکه و اختیار معامله در معاملات سکه آشنا می شویم: ارزش ذاتی سکه برابر است با ارزش طلای خالص استفاده شده در آن به علاوه هزینه ضرب سکه توسط بانک مرکزی که هزینه ضرب سکه توسط بانک مرکزی بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است. برای محاسبه ارزش طلای استفاده شده در سکه باید به نکات زیر توجه کرد:

 • هر سکه حدود ۸٫۱۳۶ گرم است.
 • طلای به کار رفته در سکه ۰٫۹ وزن آن را تشکیل می دهد. زیرا طلای خالص ۲۴ عیار است و عیار سکه ۲۱٫۶ از تقسیم عیار سکه به عیار طلای خالص به رقم ۰٫۹ می رسیم، اگر ۰٫۹ را در وزن سکه ضرب کنیم، وزن طلای خالص آن به دست می آید.
 • قیمت جهانی طلا به واحد انس است، هر انس حدوداً برابر ۳۱٫۱ گرم است. لذا اگر قیمت جهانی انس را بر عدد ۳۱٫۱ تقسیم کنیم، ارزش هر گرم طلا به دست می آید.
 • قیمت طلای جهانی به دلار است، برای تبدیل واحد دلار به تومان باید به سایت هایی که نرخ ارز ها را درج می کنند مراجعه کرد.
بعد از محسابه ارزش ذاتی سکه، می توان اختلاف بین این ارزش و قیمت بازاری سکه را به عنوان حباب قیمتی در نظر گرفت، که در صورت وجود حباب مثبت یعنی سکه بالاتر از ارزش واقعی معامله می شود، و در صورت وجود حباب منفی یعنی سکه در بازار پایین تر از ارزش واقعی معامله می شود و بسیار برای خرید جذاب می باشد. قیمت گذاری اختیار معاملات توسط تئوری بلک شولز در اوایل دهه ۱۹۷۰ ، آقایان فیشر بلک و میرن شولز گام بزرگی در قیمت گذاری اوراق اختیار معامله برداشتند. نتیجه کار آنها ارائه مدلی بود که تحت عنوان مدل بلک - شولز معروف گشت. این مدل تأثیر زیادی در نحوه قیمت گذاری و پوشش خطر اختیار معامله داشته است. همچنین این مدل نقش اساسی و محوری در موفقیت مهندسی مالی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ داشته است. این مدل بر پایه مفروضاتی بنا شده است که باید جهت استفاده از آن برای قیمت گذاری این مفروضات نیز در نظر گرفته شود:
 1. رفتار قیمت سهام با مدل تابع لگاریتم نرمال مطابقت دارد .
 2. هیچ گونه هزینه معاملاتی یا مالیاتی وجود ندارد .
 3. اختیار خرید مورد نظر در طول عمر خود سود پرداخت نمی کند .
 4. هیچ گونه فرصت آربیتراژی بدون ریسک وجود ندارد .
 5. معاملات در هر زمان امکان پذیر است .
 6. سرمایه گذاران با نرخ یکسانی وام می گیرند یا وام می دهند .
 7. نرخ بهره بدون ریسک همیشه ثابت است .
بلک و شولز توانستند معادله دیفرانسیلى ای را برای به‌دست آوردن فرمول دقیقى براى قیمت‌هاى اختیار خرید و اختیار فروش اروپایى حل نمایند. فرض اساسی در مدل بلک شولز برای سهامی که سود پرداخت نمی کنند، این است که قیمت های سهام از یک  گشت تصادفی پیروی می کند و درصد تغییرات قیمت سهام در یک دوره زمانی کوتاه مدت دارای توزیع نرمال می باشد. تئوری گزینه های واقعی بلک ـ شولز در قیمت گذاری اختیار معامله سهام نیز معمولاً فرض را بر این می گذارد که قیمت یک سهم در مقطع زمانی آتی با توجه به قیمت امروز آن، به صورت تابع لگاریتم نرمال است و این فرض دلالت بر این دارد که بازده سهام در یک دوره زمانی دارای توزیع نرمال می باشد. هر چه افق زمانی گسترده تر باشد، میزان عدم اطمینان در مورد قیمت های آتی سهام افزایش می یابد. به طور اجمالی می توان گفت که انحراف معیار قیمت سهام متناسب با جذر مدت زمان مورد بررسی است. برای برآورد میزان نوسان پذیری قیمت یک سهم، با استفاده از روش تجربی باید قیمت سهام را در بازه های مشخص و ثابت زمانی (یعنی به صورت هر روز، هر هفته یا هر ماه) مشاهده کرد. در هر دوره زمانی نسبت قیمت سهام در پایان دوره را به قیمت سهام در ابتدای دوره را محاسبه نموده و میزان نوسان پذیری را به عنوان انحراف معیار تقسیم بر جذر طول دوره زمانی برحسب سال در نظر گرفت. ارزش گذاری اختیار معامله به صورت ایجاد یک بازه بدون ریسک متشکل از سهام و اختیار معامله مشخص می شود. چون که قیمت سهام و قیمت اختیار معامله هر دو وابسته به یک منبع عدم اطمینان هستند، همیشه امکان تشکیل چنین بازه هایی وجود دارد. باید توجه داشت که بازه تشکیل شده فقط برای مدت زمان خیلی کوتاه، بدون ریسک باقی می ماند ولی در صورت عدم وجود فرصت های آربیتراژی، بازده بدون ریسک همیشه برابر با نرخ بهره بدون ریسک است و این واقعیت است که مکانیسم تعیین قیمت اختیار معامله با توجه به قیمت سهام را ممکن می سازد. معادله اولیه بلک - شولز ارزش یک اختیار خرید یا اختیار فروش آمریکایی صادره بر روی سهامی که سود پرداخت نمی کند، را با استفاده از پنج متغیر محاسبه می کند که این متغیرها عبارتند از قیمت سهام، قیمت اعمال، نرخ بهره بدون ریسک، نوسان پذیری قیمت سهم و زمان سررسید.

اختیار معامله   سکه   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.