#
#
اخبار اقتصادی بورس

افزایش تقاضابرای نفت اوپک به1میلیون بشکه

افزایش تقاضابرای نفت اوپک به1میلیون بشکه
کد: 6226   تاریخ انتشار :۲ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۶

به گزارش TSEpress  و به نقل از شانا، براساس پیش بینی های انجام شده، تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه سوم و چهارم امسال حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می کند.

  • بر اساس پیش بینی اوپک، تقاضا برای نفت این سازمان در سه ماهه سوم امسال ٥٠٠ هزار بشکه و در سه ماهه چهارم یک میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه در روز افزایش پیدا می کند. توزیع فصلی تقاضا نشان می دهد که تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه اول ٢٧ میلیون و ٨٩٠ هزار بشکه، سه ماهه دوم ٢٨ میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه و در سه ماهه سوم ٣٠ میلیون و٣٢٠ هزار بشکه، سه ماهه چهارم ٣٠ میلیون و ٧٤٠ هزار بشکه در روز برسد. به گزارش اموراوپک و روابط با مجامع انرژی، در حالی پیش بینی ها حاکی از افزایش تقاضا برای نفت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک) است که تقاضا برای نفت این سازمان درسه ماهه اول تا چهارم  ٢٠١٤ درمقایسه با زمان مشابه در سال ٢٠١٣ به ترتیب به میزان یک، ٢، ١,٢و ١.٣ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه اول ٢٠١٤، ٢٨ میلیون و ٧١٠ هزار بشکه، سه ماهه دوم ٢٨ میلیون و ٢٨٠ هزار بشکه، سه ماهه سوم ٢٩ میلیون و ٧٩٠ هزار بشکه و سه ماهه چهارم ٢٩ میلیون و ٢٤٠ هزار بشکه در روز بوده است.  

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.