#
#
اخبار اقتصادی بورس

اوراق مرابحه مبتنی بر سهام تصویب شد

اوراق مرابحه مبتنی بر سهام تصویب شد
کد: 6444   تاریخ انتشار :۹ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۰۵

به گزارش TSEpress به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مجید پیره کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در این الگو، بانی با منابع مالی سرمایه گذاران، سهام معینی را از فروشنده در اختیار می گیرد و فرآیند به این ترتیب است که نهاد واسط به وکالت از سرمایه گذاران و با سازو کاری که در دستورالعمل ها خواهد آمد، سهام معینی را نقدا خریداری و این سهم معین را به صورت بیع مرابحه به بانی واگذار می کند. وی توضیح داد: اوراق مرابحه مبتنی بر سهام، اوراق بهاداری هستند که بانی برای تأمین مالی کل یا بخشی از ثمن جهت خرید مقدار مشخصی از سهام یک شرکت سهامی منتشر می کند. پیره در تشریح این مصوبه و تفاوت الگوی جدید با الگوی قبلی هم، گفت: در الگوی قبلی، دارایی های واقعی و حقیقی مبنای انتشار اوراق مرابحه بودند اما در الگوی جدید، کمیته فقهی با این موضوع که سهام هم به عنوان دارایی پایه در اوراق مرابحه قرار بگیرد، موافقت کرده است؛ به عنوان مثال اگر یک شرکت هلدینگ یا یک شرکت سهامی خاص بخواهد در سبد دارایی های خود سهام را قرار دهد، با انتشار اوراق مرابحه این امکان برایش فراهم می شود. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: مطابق نظر کمیته فقهی، اگر طرفین قرارداد مرابحه سرمایه گذاران و بانی در نظر گرفته شود، فروشنده سهام باید مستقل از بانی باشد؛ یعنی شخص ثالثی باشد. وی در خصوص بازدهی و قابلیت خرید و فروش این اوراق هم، اظهار داشت: مطابق نظر کمیته فقهی، اوراق مرابحه مبتنی بر سهام به دلیل آنکه مبتنی بر عقد مرابحه است، بازدهی ثابتی برای سرمایه گذاران خواهد داشت؛ همچنین کمیته فقهی، معامله این اوراق در بازار ثانویه را مجاز اعلام کرده است. خاطرنشان می شود، چنانچه خریدار سهام (بانی)با فروشنده سهام از نظر مالکیت متحد باشد، انتشار این اوراق مرابحه با مشکل بیع العینه مواجه می شود؛ زیرا در این صورت شرکت واسط با استفاده از وجوه سرمایه گذاران، سهام را از شرکت فروشنده که تحت مالکیت خریدار (بانی)است، به صورت نقد خریده و به صورت نسیه به خریدار (بانی) می فروشد و این همان بیع العینه است که از نظر شرعی باطل خواهد بود.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.