#
#
تحلیل ها

اولین گزارش 9ماهه به نام پتروشیمی شیراز

اولین گزارش 9ماهه به نام پتروشیمی شیراز
کد: 1156   تاریخ انتشار :۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۱

به گزارش TSEpress پتروشیمی شیراز با انتشار گزارش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 خود بر اساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه در سایت کدال(سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران) عنوان اولین گزارش 9 ماهه بازار سرمایه را به خود اختصاص داد. پتروشیمی شیراز که سرمایه خود را به میزان 100 درصد از 2550 میلیارد ریال به 5100 میلیارد ریال رسانده است، سود جدید خود را بر اساس سرمایه جدید به میزان 650 ریال اعلام نموده است که در مقایسه با اعلام سود قبلی با سرمایه 2550 میلیارد ریالی که معادل 1402 ریال بوده است، دچار تعدیل منفی گردیده است؛ شرکت علت کاهش پیش بینی درآمد را عمدتا ناشی از افزایش هزینه های مالی(اخذ وام های جدید) ذکر کرده است. از سایر نکات مهم می توان به پوشش 73 درصدی شرکت و تحقق 477 ریال از 650 ریال اشاره کرد. همچنین شرکت نرخ سوخت، نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز صادراتی  خود در بودجه را به ترتیب 1450،  3575  و 32200 ریال مشخص نموده است.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.