#
#
اخبار اقتصادی بورس

ایجاد رقابت خواهی به جای یارانه خواهی

ایجاد رقابت خواهی به جای یارانه خواهی
کد: 14798   تاریخ انتشار :۲۱ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۴:۴۹

عباس آخوندي يك مقام دولتي است كه در سالهاي نداشتن منصب دولتي درس اقتصاد خواند و با اقتصاددانان ليبرال نشست و برخاست كرد و طرفدار اقتصاد رقابتي شد.       

  به گزارش TSEpress  و به نقل از ساعت 24، اين مقام دولتي با اين ذهنيت به مهماني صبحانه اتاق خصوصي ها رفت و تا جايي كه مصلحت مي دانست و شرايط و وقت اجازه مي داد ضد اقتصاد دولتي شده ايران از ١٣٠٤ به اين سو حرف زد و موضع گيري كرد.
او برخي مديران پيشين اتاق را نكوهش كرد كه در دوران شروع اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها مي خواسته اند براي اتاق يارانه بگيرند و يادآوري كرد كه بايد به جاي يارانه خواهي به رقابت خواهي بپردازند. اين وزير اقتصاد خوانده دولت يازدهم در مهماني بخش خصوصي پيامدهاي فاجعه بار انديشه دولتي سازي اقتصاد را در بخش هاي متفاوت تشريح كرد و از جمله به تنگناي نظام بانكي اشاره كرد وگفت نظام سهميه بندي اعتبارات يكي از دلايل مساله معوقات بانكي است و با توجه به رانت توزيع شده ٨ سال است كه نمي توانيم اين معضل را حل كنيم. آخوندي خبر داد كه از ٣٨١ هزار ميليارد تومان بدهي دولت فقط ۱۵ هزارميلياد تومان آن بدهي به پيمانكاران است . اين در حالي است كه بدهي صنايع به بانكها از اررش دارايي بانكها بيشتر است. محسن جلالپور رييس اتاق ايران با تاييد بخشي از سخنان وزير راه وشهرسازي از ضعيف ماندن بخش خصوصي در ٩٠ سال گذشته سخن گفت و دليل چنين وضعي راقانون و مقررات ضد خصوصي دانست.

  

اقتصاد ایران   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.