#
#
تحلیل ها

برآورد خالص ارزش داراییهای وصندوق

برآورد خالص ارزش داراییهای وصندوق
کد: 15410   تاریخ انتشار :۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۴

در روزهای جاری شاهد افزایش تقاضا و تشکیل صف خرید در نماد وصندوق بوده ایم. با توجه به اینکه تصمیم گیری برای خرید و برآورد قیمت خرید سهام شرکتهای سرمایه گذاری میبایست براساس خالص ارزش داراییهای آنها انجام شود، در لینک زیر محاسبه NAV  وصندوق رو مشاهده فرمایید. محاسبات زیر ارزندگی  وصندوق در قیمتهای فعلی را تایید مینماید. برآورد NAV وصندوق منبع:کارگزاری آراد ایرانیان- سامانه تدان

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.