#
#
تحلیل ها

بررسی اثر عرضه اولیه خدیزل بر EPS خبهمن

بررسی اثر عرضه اولیه خدیزل بر EPS خبهمن
کد: 12240   تاریخ انتشار :۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۲

طبق اطلاعیه مندرج در سایت سازمان بورس، قرار است روز یک شنبه 8 آذر ماه 94 تعداد 100.000.000 سهم، معادل 10 درصد از سهام شرکت بهمن دیزل (با نماد خدیزل) برای اولین بار در بازار دوم فرابورس عرضه شود. در پی این خبر، بر آن شدیم تا اثر فروش این تعداد سهام را بر سودآوری شرکت گروه بهمن (بعنوان تنها سهامدار این شرکت) برآورد کنیم. خبهمن مالک تعداد 999.400.000 (حدود 100درصد) از سهام شرکت بهمن دیزل می باشد. این شرکت برای سال مالی 94 مبلغ 500 ریال سود نقدی به ازای هر سهم خدیزل پیش بینی کرده است. حال با توجه به فروش 10% از سهام خدیزل، سود سهام سرمایه گذاریهای خبهمن به میزان 50.000 میلیون ریال کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، با بررسی شرکت بهمن دیزل، احتمال عرضه سهام آن در محدوده قیمتی 3.500-3.000 ریال دور از انتظار نیست. با در نظر گرفتن عرضه در میانگین قیمت برآوردی (3.250ریال)، مبلغ 225.000 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش این سرمایه گذاری نصیب شرکت خواهد شد. در مجموع با توجه به مفروضات فوق، سود هر سهم خبهمن به میزان 35 ریال افزایش خواهد یافت.   منبع: پرشین تحلیل - آذرماه 94

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.