#
#
تحلیل ها

بررسی صنعت بیمه(بخش پنجم) بررسی رشته ها

بررسی صنعت بیمه(بخش پنجم) بررسی رشته ها
کد: 14629   تاریخ انتشار :۱۹ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۰

بررسی صنعت بيمه به تفكيك رشته ها

رشته های بیمه بصورت بصورت بیمه زندگی و غیر زندگی دسته بندی می شوند . معمولا بیمه های اشخاص شامل بیمه زندگی عمر ، حادثه و درمان است و سایر رشته های بیمه یعنی آتش سوزی ، باربری ، اتومبیل ( ثالث ، راننده و بدنه ) ، کشتی ، هواپیما ، مسئولیت ، مهندسی ، نفت و انرژی ، پول و اعتبار ( که اموال و مسئولیت های ناشی از آن را تحت پوشش قرار می دهد ) را بعنوان بیمه های " اموال – مسئولیت " نامگذتری می نمایند .

دسته بندی کلی رشته های بیمه

- بيمه‌هاي زندگي(عمر) در بيمه‌هاي زندگي، بيمه‌گذار/ بیمه شده می‌تواند بر حسب شرط دريافت مزاياي بيمه‌نامه (حيات و يا فوت بيمه شده)، نحوه دريافت مزايا (يكجا يا به صورت مستمري)، زمان دريافت مزايا و نحوه پرداخت ‌حق‌بيمه، هر نوع بيمه‌نامه‌اي را كه پاسخگوي نيازهايش باشد، خريداري كند.

نمودار 1-5

بیمه1-5 بيمه‌نامه‌هاي زندگي به دو صورت انفرادي و گروهي صادر شده و بيمه‌شدگان را تحت پوشش قرار مي‌دهند. رايج‌ترين بيمه‌نامه انفرادي در اين رشته، «بيمه‌نامه عمر و پس‌انداز» است كه علاوه بر جنبه پس‌انداز و تشكيل سرمايه، خطر فوت را تحت پوشش قرار مي‌دهد. مزاياي بيمه‌نامه‌هاي انفرادي مي‌تواند به شرط فوت بيمه شده به بازماندگان او (يا ذي‌نفع بيمه‌نامه) تعلق یابد. یکی از نمونه‌های بيمه‌نامه‌هاي گروهي «بيمه‌نامه عمر كاركنان دولت» است كه كارمندان يك سازمان‌ دولتي را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

- بيمه‌هاي غيرزندگي سایر رشته‌هاي بيمه به جز بيمه‌هاي زندگي، تحت عنوان «بيمه‌هاي غيرزندگي» دسته بندی مي‌شوند. انواع اصلي رشته‌هاي بيمه غير زندگي عبارتند از:

- بيمه آتش‌سوزي بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد مي‌كند كه خسارت‌هاي وارد شده به علت وقوع آتش‌سوزي، انفجار و صاعقه به اموال بيمه شده را جبران كند. در اين نوع بيمه‌نامه مي‌توان خطرهاي ديگر مثل زمين‌لرزه، سيل، توفان، نشت آب، تركيدگي لوله، شكست شيشه، سرقت با شكست حرز و سقوط هواپيما بر روي اموال و اماكن را نيز با پرداخت ‌حق‌بيمه اضافي تحت پوشش قرار داد.

نمودار 2-5

بیمه2-5- بيمه باربری بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد مي‌كند كه خسارت‌هاي وارد شده به اموال بيمه‌شده را در هنگام بارگيري، حمل و تخليه جبران كند. اين رشته را مي توان به سه بيمه باربري كالاهاي وارداتي، صادراتي و داخل كشور تقسيم كرد كه دامنه خطرهاي تحت پوشش آن برحسب استفاده از يكي از مجموعه شرايط A، B يا C متفاوت است. بيمه هاي باربري محمولات نفتي و پتروشيمي از مصادیق دیگر اين رشته بيمه است.

نمودار 3-5

بیمه3-5- بيمه حوادث بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد مي‌كند كه غرامت جاني ناشي از حادثه (فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي) را به بيمه‌شده پرداخت نماید. در اين نوع بيمه با توافق و دريافت ‌حق‌بيمه اضافي، هزينه پزشكي و غرامت روزانه نيز تحت پوشش قرار مي‌گيرد. از مصادیق بيمه‌هاي حوادث مي‌توان به رشته‌هاي حوادث تكميلي زماني، حوادث و تشكيل سرمايه، حوادث تحصيلي، حوادث كاركنان دولت و ساير بيمه نامه‌هاي حوادث انفرادي و گروهي اشاره كرد.

نمودار 4-5

بیمه4-5- بيمه حوادث راننده بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه متعهد مي‌شود در صورتي كه راننده وسيله نقليه به علت وقوع حوادث رانندگي دچار صدمه بدني (اعم از جرح يا نقص عضو) شود يا فوت كند، هزينه‌ معالجه يا غرامت فوت را براساس شرايط و مبالغ تعيين شده در بيمه‌نامه پرداخت نماید.

نمودار 5-5

بیمه5-5- بيمه بدنه اتومبيل بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد مي‌كند كه خسارت‌هاي وارد شده به وسيله نقليه بيمه شده ناشي از حوادث مختلف (از قبيل سرقت، آتش‌سوزي، انفجار، تصادف، سقوط، واژگوني و به طور كلي برخورد اتومبيل به هر جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد جسم ديگري با اتومبيل بيمه شده) را جبران كند.

نمودار 6-5

بیمه6-5- بيمه شخص‌ثالث و مازاد بيمه‌گر در چارچوب قانون و مقررات مصوب تعهد مي‌كند كه چنانچه دارنده وسيله نقليه بيمه شده به علت وقوع حوادث رانندگي، مسئول جبران خسارت‌هاي مالي يا جاني وارده به اشخاص ثالث شناخته شود، اين خسارت‌ها را براساس شرايط بيمه‌نامه تا سقف تعهد پرداخت نماید. با پرداخت حق بیمه اضافی، پوشش بیمه مازاد ثالث جانی و مالی قابل دریافت می باشد.

نمودار 7-5

بیمه7-5

بیمه   تحلیل   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.