#
#
تحلیل ها

بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وبانک

بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وبانک
کد: 3355   تاریخ انتشار :۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۵:۵۶

به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در  تحلیلی بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وبانک  را ارائه نموده است : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با سرمایه 6.500.000 میلیون ریالی که چند روزی مورد اقبال بازار قرار گرفته بود در تاریخ 13 اسفند ماه به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد. افزایش سود تقسیمی وتوسم که تا پایان بهمن ماه 93 حدود 60 درصد سهام آن تحت تملک وبانک بود، یکی از عوامل این تعدیل به شمار می رود. این شرکت (سرمایه گذاری توسعه ملی) پیش از این سود تقسیمی را 585 ریال پیش بینی کرده بود، اما در مجمع عمومی عادی سالیانه این مبلغ را به 1150 ریال افزایش داد که بر طبق آن می تواند حدود 14 درصد بر افزایش درآمد وبانک تاثیر گذار باشد و بدنبال آن افزایش 13 درصدی پیش بینی سود هر سهم وبانک را به همراه داشته باشد. همچنین، شرکت سیمان کرمان، دیگر زیرمجموعه بورسی وبانک، سیاست تقسیم سود خود را تغییر داده و طبق آن سود تقسیمی را برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 از 60 به 80 درصد و برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394 از 70 به 85 درصد افزایش داده است. این تغییرات موجب افزایش سودآوری شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامدار عمده سکرما) و به تبع آن وبانک خواهد شد. در ادامه به محاسبه ارزش خالص داریی وبانک بر اساس صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 30/11/93 می پردازیم:   ترکیب دارایی ها بر طبق آخرین پرتفوی منتشر شده سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، حدود 79 درصد از بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس و 21 درصد نیز در قالب شرکت های غیر بورسی است. همچنین، عمده سرمایه گذاری های شرکت با 28.64 درصد در حوزه مواد و محصولات شیمیایی و 16.89 درصد در حوزه انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی است.   ترکیب سبد بورسی بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت برابر 15.541 میلیارد ریال است که در این بین، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، توسعه صنایع بهشهر و سرمایه گذاری توسعه ملی  در مجموع حدود 50 درصد از این مبلغ را تشکیل می دهند. شرکت های سرمایه گذاری توسعه ملی، ایران ترانسفو بیشترین تاثیر مثبت را بر ارزش افزوده سبد بورسی دارند.  

نماد سرمایه (م.ریال) تعداد سهام درصد مالکیت بهای تمام شده هرسهم (ریال) ارزش بازارهر سهم(ریال) بهای تمام شده (م.ریال) ارزش بازار سهام (م.ریال) افزایش (کاهش)
سیدکو 4,000,000 3,675,795,905 91.89% 896 1,501 3,292,860 5,517,370 2,224,510
وبشهر 5,080,320 1,571,577,766 30.93% 1,693 2,098 2,659,913 3,297,170 637,257
وتوسم 3,000,000 1,826,059,857 60.87% 1,066 3,338 1,947,167 6,095,388 4,148,221
بترانس 1,500,000 574,979,976 38.33% 2,133 8,368 1,226,680 4,811,432 3,584,752
شاراک 3,600,000 606,444,021 16.85% 1,890 5,297 1,146,065 3,212,334 2,066,269
شاراکح 3,600,000 1,209,694,182 33.60% 874 3,500 1,057,709 4,233,930 3,176,221
شخارک 2,000,000 67,733,638 3.39% 10,473 16,078 709,385 1,089,021 379,636
شخارکح 2,000,000 67,733,638 3.39% 9,473 17,804 641,651 1,205,930 564,279
ونوین 11,312,000 411,125,605 3.63% 1,497 1,901 615,295 781,550 166,255
فارس 24,788,614 57,402,128 0.23% 10,226 9,962 586,980 571,840 -15,140
وبشهرح 5,080,320 629,129,118 12.38% 691 996 434,776 626,613 191,837
پترول 20,000,000 155,090,871 0.78% 2,102 1,559 326,043 241,787 -84,256
پکرمان 1,666,250 374,872,590 22.50% 842 6,029 315,789 2,260,107 1,944,318
جم 9,600,000 18,337,253 0.19% 9,467 7,188 173,593 131,808 -41,785
جمح 9,600,000 18,349,223 0.19% 8,461 8,307 155,244 152,427 -2,817
ثمسکن 3,000,000 60,959,997 2.03% 1,677 1,568 102,240 95,585 -6,655
غدشت 53,453 20,310,536 38.00% 2,079 8,139 42,235 165,307 123,072
شدوص 120,000 20,538,036 17.12% 1,813 3,023 37,243 62,086 24,843
وپارس 15,840,000 7,512,052 0.05% 4,358 2,327 32,738 17,481 -15,257
چکارن 121,500 19,005,323 15.64% 1,068 3,450 20,294 65,568 45,274
بموتو 680,400 3,197,943 0.47% 1,242 5,549 3,972 17,745 13,773
شفن 950,000 395,113 0.04% 7,168 26,887 2,832 10,623 7,791
کحافظ 180,000 488,501 0.27% 3,331 3,330 1,627 1,627 0
کرمان 200,100 276,000 0.14% 870 6,351 240 1,753 1,513
پکرماح 1,666,250 374,873,840 22.50% 0 7,500 0 2,811,554 2,811,554
سایر __ 3,550,106 0.08% __ 9,405 8,386 -1,019
            15,541,976 37,486,422 21,944,446
    ترکیب سبد غیر بورسی بهای تمام شده سبد غیر بورسی مبلغ 4.122 میلیارد ریال است که شرکت های بین المللی ساختمان و صنعت ملی و سرمایه گذاری شفادارو بیشترین سهم را در این رقم دارند. قابل ذکر است که در محاسبه ارزش بازار شرکت های غیر بورسی از EPS موجود در آخرین پیش بینی ارائه شده توسط وبانک یا از سود هر سهم محقق شده طی سال 92 شرکتها و P/E=5 استفاده شده و در صورت عدم دسترسی به اطلاعات فوق، ارزش بازار برابر بهای تمام شده شرکت در نظر گرفته شده است.   محاسبه ارزش خالص دارایی خالص ارزش روز دارایی های وبانک در تاریخ 17/12/93 به ازای هر سهم 7.118 ریال است که در آخرین تاریخ معامله این نماد (12/12/93)، هر سهم این شرکت معادل 65 درصد از ارزش روز (4693 ریال) معامله شد.  
شرح پرتفوی بورسی پرتفوی غیر بورسی جمع (م.ریال)
ارزش جاری 37,486,422 6,591,146 44,077,567
بهای تمام شده 15,541,976 4,122,982 19,664,958
ارزش افزوده 21,944,446 2,468,164 24,412,609
حقوق صاحبان سهام 21,587,108
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری 193,371
سود پرتفوی 72,534
سرمایه (م.ریال) 6,500,000
ارزش خالص دارایی ها (م.ریال) 46,265,622
(ریال) NAV 7,118
 

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.