۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 1 Mar
#
#
اخبار اقتصادی بورس

بر روی خط سامانه کدال

بر روی خط سامانه کدال
کد: 4328   تاریخ انتشار :۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۱۳

چند شرکت بورسی امروز صورت های مالی خود را در سامانه کدال منتشر کردند که می توان به سود انباشته سیمان بهبهان، 503 میلیارد و 478 ریال تا«شیران»، با درآمد خالص دوهزار و 435 میلیارد ریالی، اشاره کرد.
به گزارش TSEpress   به نقل از  اقتصادنیوز، شرکت های بورسی که امروز در سامانه کدال گزارش صورت های مالی ارائه کردند به بیان درآمد خالص، درآمد و سود خالص و نا خالص پرداخته اند که شرح این گزارشات در ادامه آمده است. سود انباشته سیمان بهبهان، 503 میلیارد و 478 ریال شرکت سیمان بهبهان با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 اعلام کرد طی دوره یک ساله گذشته از محل فروش خالص معادل یک هزار و 107 میلیارد و 218 میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 503 میلیارد و 912 میلیون ریال رسید. البته مبلغ 436 میلیارد و 513 میلیون ریال سود عملیاتی پس از کسر سود ناخالص به دست آمده است که پس از کسر هزینه و مالیات،‌ سود خالص دوره معادل 446 میلیارد و 168 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 8112 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 503 میلیارد و 478 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد. داروسازی جابر ابن حیان با سود ناخالص 781 میلیارد و 510 میلیون ریال در کدال ثبت شد شرکت داروسازی جابر ابن حیان با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 اعلام کرد طی دوره 12 ماهه یاد شده از محل فروش خالص معادل یک هزار و 966 میلیارد و 241 میلیون ریال درآمد داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 781 میلیارد و 510 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و معادل 905 میلیارد و 187 میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی اضافه شد و سود خالص دوره معادل 652 میلیارد و 554 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 1726 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 88 میلیارد و 326 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد. شرکت سرمایه گذاری سپه در دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 مبلغ 307 میلیارد و 482 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 86 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. سرمایه گذاری سپه، بیش از 319 میلیارد ریال درآمد داشت شرکت سرمایه گذاری سپه با انتشار صورت های مالی سه ماهه نخست سال مالی 94 اعلام کرد طی دوره سه ماهه یاد شده از محل سرمایه گذاریها و فروش سرمایه گذاریها معادل 319 میلیارد و 430 میلیون ریال درآمد داشت. از درآمد این شرکت هزینه های عمومی، اداری کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و سود عملیاتی دوره به 311 میلیارد و 733 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و معادل 699 میلیارد و 513 میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی اضافه شد و سود خالص دوره معادل 488 میلیارد و 774 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 478 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی کسر و سود خالص دوره معادل 307 میلیارد و 482 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 86 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 779 میلیارد و 404 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد. شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در دوره 12 ماهه منتهی به 30 دی ماه سال مالی 93 مبلغ 18 هزار و 202 میلیارد و 439 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش کسب کرد. سرمایه گذاری امید، با سود انباشته 21 هزار میلیار ریالی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 30 دی ماه 93 اعلام کرد طی دوره 12 ماهه یاد شده از محل سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاریها معادل 18 هزار و 202 میلیارد و 439 میلیون ریال درآمد داشت. از درآمد این شرکت هزینه های عمومی، اداری کسر و سود عملیاتی دوره به 18 هزار و 115 میلیارد و 785 میلیون ریال رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و با افزوده شدن درآمدهای متفرقه به آن معادل 18 هزار و 133 میلیارد و 481 میلیون ریال سود خالص دوره محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 604 ریالسود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 21 هزار و 66 میلیارد و 9 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد. شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 مبلغ دو هزار و 435 میلیارد و 984 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش کسب کرد. «شیران»، با درآمد خالص دوهزار و 435 میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با انتشار صورت های مالی سه ماهه نخست سال مالی 94 اعلام کرد طی دوره سه ماهه یاد شده از محل فروش خالص معادل دو هزار و 435 میلیارد و 984 میلیون ریال درآمد داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 681 میلیارد و 713 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری،عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و معادل 591 میلیارد و 742 میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی اضافه شد و سود خالص دوره معادل 881 میلیارد و 227 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 381 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ پنج هزار و 417 میلیارد و 470 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219