۲۷ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 16 Jun
#
#
اخبار اقتصادی بورس

تاکید زنگنه بر سرمایه گذاری NPC در طرحهای زیر بنایی و افزایش خوراک

تاکید زنگنه بر سرمایه گذاری NPC در طرحهای زیر بنایی و افزایش خوراک
کد: 3341   تاریخ انتشار :۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۲:۳۶

  • معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شرکت NPC بر اساس قوانین موجود و تاکید وزیر نفت باید ٢٠ درصد در طرحهای زیر بنایی بویژه طرحهای مربوط به افزایش خوراک سرمایه گذاری کند.
  • به گزارش TSEpressحسن پیوندی در گفتگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: طلبهای وصول نشده، بر اساس قانون بابت واگذاری شرکتهای پتروشیمی و درآمد حاصل از اسکله ها، تنها منبع مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سرمایه اولیه برای سرمایه گذاری در طرحهای تازه به شمار می آیند.وی افزود: چنانچه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بر اساس قوانین موجود نتواند در سطح ٢٠ درصد در طرحهای زیر بنایی، از جمله طرحهای مربوط به افزایش خوراک، که این طرحها مورد تاکید بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز هستند، سرمایه گذاری کند، سرمایه های انسانی این شرکت به تدریج بازنشسته می شوند و انگیزه ای برای جذب نیروی جوان نخواهد بود. پیوندی، عملیاتی شدن نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی را در گرو تدوین احکام و راهبردهای نهایی موجود در برنامه ششم توسعه دانست و گفت: هم اکنون نشستهایی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه تعریف راهبرد و وظایف سازمانهای توسعه ای در حال برگزاری است. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: برای نخستین بار شرکت NPC در جلسه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان سازمان توسعه ای مطرح شده است، از سوی دیگر مشخص شدن نقش نظارتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی میان شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، مجتمع ها و دیگر سازمانهای مرتبط با پتروشیمی برای اجرای نقشه راه الزامی است. وی با اشاره به نبود تعهد بخش خصوصی در باره سرعت اجرای پروژه های نیمه کاره کنونی صنعت پتروشیمی گفت: برای تسریع در این پروژه ها دولت می تواند با در اختیار گرفتن محصولات نهایی تولید شده در این طرحها به بخش خصوصی از محل منابع صندوق توسعه ملی وام دهد. به گزارش شانا، یکی از محورهای اصلی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بوسیله مقام معظم رهبری به صنعت نفت در همه بخ ها، جلوگیری از خام فروشی است، بلایی که بیش از ١٠٦ سال گریبان این صنعت بزرگ را گرفته است. سالهاست که دانسته ایم، آن چیزی که غیر از نفت خام ما را از تک محصولی و ضربه پذیر بودن دور و در حاشیه ی امن اقتصاد جهان قرار می دهد، توسعه ی پایدار یعنی ایجاد ارزش افزوده و تن به کار گروهی دادن و از همین داشته های محدود بیشترین و ماندگارترین صرفه را به جامعه تزریق کردن است. در این میان صنعت پتروشیمی می تواند بیشترین خدمت را به جامعه ی اقتصادی ایران کند، این صنعت توانایی و این امکان را دارد که تا با فرآوری، تولید و عرضه ی محصولاتی با ارزش افزوده ی بسیار زیاد نقش مهمی در ارتقاء جایگاه اقتصادی ایران، رفع بیکاری و اشتغالزایی و درآمدزایی بازی کند. اکنون با این اشاره ای گذرا و اجمالی می توان به گفته ی کارشناسان اقتصادی اعتماد بیشتری کرد و گفت هر یک شغل در صنعت پتروشیمی، حداقل ١٤ نفر ایرانی را می تواند فعال کند، با این حساب اگر نیمی از این ١٤ نفر را دارای خانه و خانواده در نظر بگیریم و تصور کنیم که هر خانواده حداقل از سه نفر تشکیل شده است، به رقمی می رسیم که بدون اغراق قابل توجه و تامل است، از این روست که وزارت نفت ایران از یک سو برنامه توسعه چند ١٠ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی تا چند سال آینده و از سوی دیگر به تولید کامل رسیدن پارس جنوبی در ٢ سال آینده را هدف گذاری کرده است. این ٢ می توانند نوید بخش پیشرفت سریع صنعت پتروشیمی و در نتیجه ایران در سالهای آینده باشند.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.