#
#
تحلیل ها

تحلیل بنیادی بهمن دیزل

تحلیل بنیادی بهمن دیزل
کد: 13522   تاریخ انتشار :۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۸

گزارش تحلیلی شرکت بهمن دیزل بر مبنای گزارش منتشره 6 ماهه سال 94 شرکت ،مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفروضات بکار رفته شده در تحلیل شامل:

  • در فرض اول مقدار فروش برای نیمه دوم سال معادل فروش 6ماهه ابتدایی سال 94 لحاظ شده و در حالت دوم مقدار فروش معادل مقدار فروش 6ماهه ابتدایی سال 94 بعلاوه 20% افزایش در نظر گرفته شد.
  • نرخهای فروش معادل نرخهای فروش 6ماهه واقعی 94 محاسبه شده است.
  • نرخ ارز (ین) معادل 245 ريال منظور گردید.
و اعمال آن در صورتهای مالی انتظار میرود سود شرکت در سال مالی منتهی به 1394/12/29 نسبت به بودجه اعلام شده شرکت بیشتر باشد. گزارش کامل تحلیل فوق را در سایت ارشن ershan.ir دنبال فرمایید.   منبع: کارگزاري نهايت نگر /سامانه تدان

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.