#
#
تحلیل ها

تحلیل بنیادی شرکت کنتورسازی ایران

تحلیل بنیادی شرکت کنتورسازی ایران
کد: 13437   تاریخ انتشار :۲۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۱۵

گزارش تحلیلی شرکت کنتورسازی ایران بر مبنای گزارش منتشره 6 ماهه سال 94 شرکت ،مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفروضات بکار رفته شده در تحلیل شامل:

  • میزان فروش سال 94 ، مطابق با فروش 6 ماهه ابتدای سال درنظرگرفته شده است.
  • نرخ فروش محصولات بر حسب آخرین نرخ های فروشلحاظ گردیده است .
  • نرخ خرید بر اساس نرخ آخرین خرید شرکت لحاظ گردیده است .
و اعمال آن در صورتهای مالی، انتظار میرود سود شرکت در سال مالی منتهی به 1394/12/29 نسبت به بودجه اعلام شده شرکت کاهش داشته باشد. گزارش کامل تحلیل فوق را در سایت ارشن ershan.ir دنبال فرمایید.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.