#
#
تحلیل ها

تحلیل تکنیکی - صنایع بهداشتی ساینا

تحلیل تکنیکی - صنایع بهداشتی ساینا
کد: 23896   تاریخ انتشار :۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۳۴

ساینا روی حمایت بسیار مهمی قرار گرفته است.حمایت ۴۹۰۰ریال از طرفی ۵۰درصد تصحیح فیبوناچی می باشد و از طرفی کف ابر موکو نیز می باشد. با توجه به اهمیت این منطقه میتوان انتظار نوسانات مثبت از نماد را در روزهای آتی داشت. مقاومتهای نماد ۵۲۶۱ و ۵۶۶۰ ریال و حد ضرر تثبیت زیر ۴۷۰۰ریال می باشد. تحلیلگر حمیدرضا افشار – کارگزاری سهام بارز

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.