#
#
تحلیل ها

تحلیل صنعت اوره و آمونیاک (بخش چهارم) فضای بین الملل

تحلیل صنعت اوره و آمونیاک (بخش چهارم) فضای بین الملل
کد: 15943   تاریخ انتشار :۱۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۱

 تحلیل صنعت اوره در فضای بین الملل

.

1. مقدمه اوره یکی از محصولات پایه نیتروژن بوده که در تولید كودهاي شيميائي، رزين هاي اوره، فورمالدئيد، نايع داروئي و آرايشي، خوراك دام، تهيه پودرهاي آتش نشاني و چسب هاي نشاسته اي مصرف مي شود. البته کاربرد اصلی آن در تولید کودهای شیمیایی است به طوری که بر طبق آمار حدودا 88.3 درصد مصرف اوره برای مصارف کود است. اوره جامد به خاطر اینکه محتوی مقادیر زیادی نیتروژن است به عنوان کود کشاورزی شهرت فراوانی دارد. حمل و انبارش و استفاده آسان اوره در کنار قابلیت ترکیب آن با دیگر کودهای جامد، آن را به پرکاربردترین نوع کود در جهان تبدیل کرده است.

. 1. بررسی وضعیت تقاضا گام اول تحلیل صنعت اوره با بررسی وضعیت تقاضا شروع میشود. در نمودار ذیل تقاضا برای اوره بین سال 2007 تا سال 2015 و همچنین پیش بینی سال های آینده قابل مشاهده است. در سال 2015 تقاضا برای اوره معادل 175 میلیون متریک تن بوده که نسبت به سال ماقبل حدود 3 درصد رشد داشته است.

اوره1-4نمودار1-4 – روند تاریخی تقاضای اوره (اعداد به میلیون متریک تن)

.

2.1. مهم ترین مناطق مصرف کننده در نمودار ذیل سهم مصرف هر یک از مناطق جهان از محصول اوره آمده است. حدودا 41 درصد از اوره مصرفی در شرق آسیا شامل کشورهای چین و هند ، 26 درصد در جنوب و 3 درصد در غرب آسیا مصرف می شود. در نتیجه بالغ بر 70 درصد از اوره تولیدی در آسیا مصرف می شود. بعد از آسیا، آمریکا با مجموعا 17 درصد سهم قابل توجهی از مصرف اوره را دارند. قاره اروپا تقریبا کمتر از 10 درصد مصرف اوره را داشته و اقیانوسیه و آفریقا بخش بسیار ناچیزی از مصرف اوره را دارند.

اوره2-4نمودار 2-4– سهم مصرف هر منطقه از اوره (منبع: IFA )

.

2.2. مهمترین بخش های مصرف بیش از 88 درصد از اوره به مصارف کود مربوط می شود و 12 درصد دیگر به مصارفی از جمله تولید كودهاي شيميائي، رزين هاي اوره، فورمالدئيد، نايع داروئي و آرايشي، خوراك دام، تهيه پودرهاي آتش نشاني و چسب هاي نشاسته اي، می رسد.

اوره3-4نمودار 3-4– موارد مصرف اوره (منبع: IFA )

در نمودار بالا موارد مصرف اوره تفکیک شده است. با توجه به اینکه بخش اعظم اوره مصرفی به عنوان کود می باشد مهم ترین عامل تاثیر گذار بر بازار اوره بازار محصولات زراعی می باشد.

. 2.3. پیش بینی مصرف اوره در سطح جهان بر اساس پیش بینی موسسه CRU مصرف اوره تا سال 2017 روند افزایشی داشته و از 150 میلیون متریک تن در سال 2012 به معادل 180 میلیون متریک تن می رسد. 1. ظرفیت تولید 3.1. ظرفیت فعلی تولید بر اساس اطلاعات مربوط به سال های گذشته ظرفیت تولید کشورها ، چین با 43 درصد بیشترین ظرفیت تولید اوره را دارد. بعد از چین کشور هند با 12 درصد ظرفیت تولید اوره موجب شده است که بیش از 55 درصد از اوره در دو کشور پر جمعیت چین و هند تولید شود. تولیدات این دو کشور سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس 10 درصد، روسیه، مصر و اندونزی هر کدام 5 درصد از ظرفیت تولیدی اوره را در اختیار دارند. نکته قابل توجه اینکه ظرفیت تولیدی کشور چین بر میبنای ذغال سنگ طراحی شده است . ذغال سنگ نسبت به گاز طبیعی بهای تمام شده تولیدات را بسیار افزایش می دهد.

. 3.2. پیش بینی ظرفیت تولید بر اساس پیش¬بینی موسسه CRU ظرفیت تولید اوره تا سال 2017 روند افزایشی داشته و با رشدی معادل 29 درصد از 188.3 میلیون متریک تن در سال 2012 به معادل 243 میلیون متریک تن خواهد رسید. در نمودار ذیل پیش بینی های این موسسه تا سال 2017 قابل ملاحظه است.

اوره4-4نمودار 4-4– تخمین ظرفیت اوره تا سال 2017 (ارقام به ملیون متریک تن)

.

1. وضعیت تولید 4.1. تولید در سال 2012 تولید جهانی اوره 166 میلیون متریک تن بوده است. در نمودار ذیل تولیدات اوره هر نقطه از جهان آمده است. 40 درصد اوره در شرق آسیا تولید می شود. به عبارتی نقاطی که بیشترین مصرف اوره را دارند بیشترین تولید را نیز دارند.

اوره5-4نمودار 5-4– سهم هر منطقه از تولید اوره (منبع: IFA )

4.2. پیش بینی تولید بر اساس پیش بینی موسسه CRU عرضه، تقاضا و درصد کاربرد اوره تا سال 2017 ، بازار اوره با اضافه عرضه رو به رو بوده است. کمترین میزان اضافه عرضه بین سال 2004 تا 2009 بوده که حدودا بین 85 تا 90 درصد کاربرد اوره تولیدی در نوسان بوده است. اما پس از سال 2009 روند افزایش عرضه شروع شده و بر اساس پیش بینی این موسسه در سال 2017 درصد کاربرد اوره تولیدی به کمترین میزان خود معادل 74 درصد خواهد رسید.

کاهش درصد کاربرد اوره و افزایش بیشتر از حد نیاز ظرفیت های تولید هم بر کاهش قیمت موثر بوده و هم به افزایش فشار رقابت این بازار می انجامد.

. 1. صادرات و واردات اوره 5.1. صادرات اوره اطلاعات مربوط به کل صادرات اوره در جهان و 10 کشور مهم صادر کننده اوره که بیشترین صادرات اوره را دارند در جدول ذیل گزارش شده است. از این بین چین با 18.5 درصد از کل صادرات جهان بیشترین سهم صادرات را دارد . اوره چین، اوکراین و عمان که از مهمترین صادر کنندگان این محصولند به هند صادر می شوند . قطر و روسیه بترتیب رتبه های بعدی صادرات را دارا می باشند . اوره تولیدی روسیه به کشور برزیل صادر می شود. از این بین کشور ایران 6مین صادر کننده مهم اوره بوده و 6 درصد از اوره صادر شده را به کشور هند صادر می کند.

اوره6-4جدول6-4 – صادرات اوره و مقصد اولیه محصول (واحد: هزار متریک، منبع: IFA )

5.2. واردات اوره بیشترین واردات اوره مربوط به کشور هند بوده و بعد از آن آمریکا بیشترین واردات را انجام می دهد.

اوره7-4جدول 7-4 – واردات اوره (واحد: هزار متریک، منبع: IFA )

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.