#
#
تحلیل ها

تحلیل پیش بینی درآمد سال 95 پتروشیمی خراسان

تحلیل پیش بینی درآمد سال 95 پتروشیمی خراسان
کد: 16636   تاریخ انتشار :۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۳۴

معرفی شرکت

نام : شرکت پتروشیمی خراسان

نماد بورسی : خراسان

سال مالی : 000/12/29

مالک اصلی : شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین ( مالک 41 درصد شرکت )

سرمایه اسمی : 178 میلیارد و 991 میلیون تومان (1.789 میلیارد سهم / قیمت اسمی 100 تومان)

صنعت : محصولات شیمیایی

زیر گروه صنعت : توليد كود و تركيبات نيتروژن

تابلو معاملات : بازار دوم فرابورس

ارزش دفتری سهم (ارزش ویژه) : 2305 ریال

سود انباشته شرکت :215  میلیارد و 811 میلیون تومان

سود انباشته به ازای هر سهم : 1205 ریال

تاریخچه : شرکت پتروشیمی خراسان در سال 1369 با هدف تولید، بازاریابی، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره ، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده هاي فرعی و مشتقات ذیربط آنها احداث ، راه اندازي شد. 

ادامه تحلیل بودجه 95 خراسان.... 

منبع:  کارگزاري راهنماي سرمايه گذاران- سامانه تدان

پتروشیمی خراسان   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.