#
#
اخبار اقتصادی بورس

«ثشاهد» فراتر از پیش بینی ها عمل کرد

«ثشاهد» فراتر از پیش بینی ها عمل کرد
کد: 4373   تاریخ انتشار :۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۲۰

به گزارش TSEpress   به نقل از اقتصادنیوز، شرکت شاهد پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 94 را با سرمایه یک هزار و 806 میلیارد و 632 میلیون ریال مبلغ 456 ریال و با سرمایه دو هزار و 706 میلیارد و 632 میلیون ریال و در فروردین ماه امسال مبلغ 304 ریال اعلام کرده است و طی دوره 9 ماهه با اختصاص 50 ریال سود به ازای ر سهم معادل 16 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. شاهد پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی سال مالی 94 را با سرمایه یک هزار و 806 میلیارد و 632 میلیون ریال مبلغ 593 و با سرمایه دو هزار و 706 میلیارد و 632 میلیون ریال مبلغ 396 ریال اعلام کرده است. «ثشاهد» پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را در نخستین پیش بینی مبلغ 413 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 414 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و شده، مبلغ 423 ریال محقق شده است. این شرکت همچنین پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی سال مالی 93 را در نخستین پیش بینی مبلغ 518 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 503 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و شده مبلغ 490 ریال محقق شده است. مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29 مهر ماه 93 سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و 806 میلیارد و 632 میلیون ریال به مبلغ دو هزار و 706 میلیارد و 632 میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش یافت.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.