#
#
اخبار اقتصادی بورس

حاکمیت شرکتی، مدینه فاضله اقتصادی را به دنبال دارد

حاکمیت شرکتی، مدینه فاضله اقتصادی را به دنبال دارد
کد: 16421   تاریخ انتشار :۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۲۷

به گزارش TSEpress  به نقل ازایرنا، حسن قالیباف اصل در دومین همایش حاکمیت شرکتی با اشاره به اینکه رویکرد این همایش در راستای اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی تبیین شده است، گفت: دستیابی به چهار اصل شفافیت، عدالت، رعایت حقوق ذی نفعان و پاسخگویی، از اصول حاکمیت شرکتی است. دبیر این همایش، به بحران های اقتصادی جهانی اشاره کرد و عدم اعمال حاکمیت شرکتی خوب را عامل اصلی آن دانست و در این رابطه گفت: عدم اجرای صحیح حاکمیت شرکتی امکان دنبال کردن منافع شخصی به جای منافع جمعی از سوی مدیران را رقم خواهد زد. وی ادامه داد: در حال حاضر فاصله بین بازارها، سرمایه گذارها و شرکت ها کاهش یافته لذا اهمیت اعمال حاکمیت شرکتی دو چندان شده است. قالیباف اصل با بیان اینکه اجرای صحیح حاکمیت شرکتی می تواند جذب سرمایه گذاری های خارجی را تسهیل کند، ابراز داشت: تاکنون سهم زیادی از سرمایه گذاری خارجی نصیب ما نشده است. وی ادامه داد: موضوع افزایش اعتماد سرمایه گذار خارجی به تسویه وجوه و نگهداری سهام، از اصول اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی و از طریق حاکمیت شرکتی قابل حصول است. وی با تاکید بر اهمیت اطلاعات شفاف بیان کرد: در حال حاضر فضای کسب و کار به سمت پیچیدگی و گستردگی حرکت کرده و این موضوع دسترسی به اطلاعات شفاف را در کانون توجه قرار داده است. دستیابی به اطلاعات شفاف از طریق حاکمیت شرکتی ممکن خواهد شد. مدیرعامل بورس تهران نیز در این همایش با تاکید بر فرازهای اقتصاد مقاومتی بیان داشت: در اقتصاد مقاومتی رعایت انصاف، اصلاح و تقویت ساز و کاراقتصادی کشور و حمایت از بخش خصوصی در کنار شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی که با رشد و توسعه اقتصادی همراه است از طریق اجرای صحیح حاکمیت شرکتی امکان پذیر می شود. وی تاکید کرد: در ادبیات اقتصاد مقاومتی و حاکمیت شرکتی، افزایش شفافیت و تعبیه ساز و کار قانونی اثر بخش، فصل مشترک است و بی شک فضای اقتصادی شفاف به رشد و توسعه اقتصادی منجر خواهد شد. قالیباف اصل با بیان اینکه اجرای حاکمیت شرکتی خوب، ارزش شرکت ها را افزایش خواهد داد، گفت: اجرای حاکمیت شرکتی فضای اعتماد را گسترش خواهد داد و کارایی شرکت در دو بعد درون و برون سازمانی، افزایش خواهد یافت. وی تاکید کرد: با افزایش اعتماد، دارایی شرکت اضافه و ریسک شرکت در فضای بازار کاهش خواهد یافت؛ در نتیجه این رویکرد به افزایش ارزش شرکتها منجر می شود. وی همچنین به ابعاد اجتماعی حاکمیت شرکتی اشاره کرد و در این رابطه گفت: تاثیرات اجتماعی حاکمیت شرکتی ضمن تنظیم روابط کار درون سازمان، به توزیع عادلانه ثروت کمک کرده و کاهش فقر را رقم خواهد زد. مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار افزود: براساس شواهد و مطالعات، در جوامعی که قانون مناسب جاری است و حاکمیت شرکتی اعمال می شود، توزیع عادلانه ثروت و کاهش فقر مشهود است. وی با تاکید بر اینکه حاکمیت شرکتی به شفافیت اطلاعات کمک خواهد کرد و فساد مالی کنترل خواهد شد، گفت: حاکمیت شرکتی مناسب به مفهوم کاهش ریسک شرکت بوده و تاب آوری اقتصادی در مقابل بحرانها، محصول حاکمیت شرکتی است. دبیر این همایش در پایان با اشاره به نگاه ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار در اعمال حاکمیت شرکتی صحیح، تاکید کرد: توجه به قوانین دینی و اسلامی در تبیین و اجرای حاکمیت شرکتی امری ضروری است. به گزارش ایرنا، دومین همایش دو روزه «حاکمیت شرکتی» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، دانشگاه الزهرا(س) و شرکت فرابورس در دانشگاه الزهرا(س) امروز آغاز به کار کرد.

حاکمیت شرکتی   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.