#
#
اخبار اقتصادی بورس

درخواست شورای پول واعتبار از سیف/فورا گزارش نرخ سود را ارائه کنید

درخواست شورای پول واعتبار از سیف/فورا گزارش نرخ سود را ارائه کنید
کد: 13143   تاریخ انتشار :۱۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۸

عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه اعضای این شورا از رئیس بانک مرکزی می‌خواهند که هرچه زودتر گزارش نرخ سود بانکی را آماده و به شورا ارائه کند، گفت هیچ موضوعی مهمتر از کاهش نرخ سود وجود ندارد.

به گزارش TSEpress محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر، با اشاره به جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی با حضور اعضا گفت: قرار بود موضوع نرخ سود بانکی در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد و نهایی شود اما بانک مرکزی گزارش خود را به شورا ارائه نکرد و در اصل این گزارش را آماده نکرده بود.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه اعضای شورا از بانک مرکزی خواسته اند که گزارش نرخ سود را هرچه زودتر آماده و به شورا ارائه کند، افزود: شورای پول و اعتبار با جدیت به دنبال کاهش نرخ سود است.

وی اضافه کرد: مهمترین موضوع اقتصادی کشور در حال حاضر همین موضوع کاهش نرخ سود بانکی است و در اصل مهمتر از آن، موضوع دیگری در شرایط فعلی برای پیگیری در اقتصاد وجود ندارد، لذا این موضوع توسط شورای پول و اعتبار پیگیری خواهد شد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بر این اساس از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهیم که هرچه زودتر گزارش بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی را نهایی و برای بررسی و تصمیم نهایی به شورا ارائه کند.

وی، یکی دیگر از موضوعات مهم نظام بانکی را بحث تامین مالی بین بانکی و سود آن ذکر کرد و گفت: سود تامین مالی بازار بین بانکی از ۲۹ به ۲۱ درصد کاهش یافته و این اقدام در کنار پیگیری ساماندهی بازار غیر متشکل پولی به طور همزمان مورد اهمیت است.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار موضوع ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را نیز پیگیری می‌کند تا در نهایت با تمامی این اقدامات مسیر برای کاهش نرخ سود همواره شود.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.