#
#
گزارش روز - شنيده ها

سرمایه گذاری مسکن شمالغرب در قاب کدال

سرمایه گذاری مسکن شمالغرب در قاب کدال
کد: 2279   تاریخ انتشار :۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۳

به گزارش TSEpress  شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب که با نماد ثغرب در گروه انبوه سازی شناخته می شود، امروز طی اطلاعیه در شبکه کدال (سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران) اقدام به شفاف سازی پروژه بازار مبل اردبیل خود نمود. در این اطلاعیه آمده است که شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب اقدام به مشارکت در احداث پروژه بازار مبل اردبیل نموده است و سهم این شرکت معادل 78 درصد پروژه می باشد. همچنین بر اساس برآوردهای اولیه ای که از بهای تمام شده و نیز فروش پروژه صورت گرفته است، سهم این شرکت از بهای تمام شده و فروش، به ترتیب 608,220 و 810,283  میلیون ریال می باشد که تاثیر آن بر سودآوری سنوات آتی در بودجه های سال های آینده ارائه خواهد شد. ثغرب از عدم تاثیر این پروژه در بودجه سال جاری خود خبر داده است و در اطلاعیه ذکر شده که پروژه مذکور در برنامه و بودجه سال منتهی به 94/06/31 پیش بینی نشده است و هیچ تاثیری بر EPS  سال جاری ندارد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.