#
#
گزارش روز - شنيده ها

شایعات بازار 11 اسفند(1)

شایعات بازار 11 اسفند(1)
کد: 3052   تاریخ انتشار :۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۵:۱۱

  • افزایش سود از محل تعدیل مثبت شکربن و نیز دریافت ذخایراخذ شده بابت پلوله تا پایان سال مالی از شنیده های نماد وپترو می باشد .
  • شنیده شده خموتور برای سال ۹۴ قرار داد با شرکت خزامیا برای تولید حدود ۲۰۰۰ دستگاه موتور جدید ۴jb1 بسته است .
  • شنیده ها از افزایش سرمایه و نیز خرید یک معدن سرب توسط شرکت فزرین حکایت دارند.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.