#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 1 تیر(1)

شنیده های بازار 1 تیر(1)
کد: 6199   تاریخ انتشار :۱ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۴:۵۴

  • براساس شنیده ها از بازار ، مجمع شتران تیرماه برگزار میشود و گویا قرار است بعد از مجمع در قیمت مناسیبی بازگشایی گردد .
  • در نماد شبندر گویا شرکت هنوز برای تهیه صورتهای مالی اقدامی نکرده است این در حالی است که مجمع شرکت ۳۱ تیر می باشد.
  • شنیده ها حکایت از این دارد که هیئت مدیره شپدیس پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی ازمحل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را ارایه کرده است.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.