#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 1 دی(1)

شنیده های بازار 1 دی(1)
کد: 13811   تاریخ انتشار :۱ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۴۰

  • در نماد سیمانی ها شنیده ها از اشباع انبارهای کارخانجات سیمانی از محصول و افزایش سیمان دپو شده به بیش از 20 میلیون تن، عدم تحقق مفروضات بودجه و در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن بسیاری از کارخانجات تولید کننده سیمان در کشور حکایت دارد .
  • در نمادهای ساختمانی شنیده ها حاکی از عدم دستیابی به برنامه بودجه و فروش های پیش بینی شده در اکثر شرکتهای ساختمانی و انتظارات از تعدیلات منفی عایدی می باشد .

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.