#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 10 تیر(2)

شنیده های بازار 10 تیر(2)
کد: 6522   تاریخ انتشار :۱۰ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۳۵

  • شنیده هایی مبنی بر قابلیت تعدیل مثبت بیش از ۳۰ درصدی سود هر سهم شپنا به گوش می رسد.
  • شنیده ها از ثشاهد که به طور مستقیم و غیر مستقیم مالک ۸ درصدی وزمین می باشد اینگونه است که گویا تصمیم به فروش بلوک مزبور را دارد .
  • شنیده ها از سرود حکایت از افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران را دارد .

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.