#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 18 مهرماه(1)

شنیده های بازار 18 مهرماه(1)
کد: 9673   تاریخ انتشار :۱۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۱۶

  • در نماد دسبحا شنیده ها حاکی از تصمیم و پیشنهاد افزایش سرمایه 44 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران می باشد .
  • در نماد پکویر گفته می شود این شرکت تا مجمع عمومی سالیانه افزایش سرمایه ای نخواهد داشت .
  • در نماد وبهمن گفته می شود برنامه افزایش سرمایه ای معادل 97 درصد در دستور کار خود دارد .

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.