۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 13 Jun
#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 25 آذر (2)

شنیده های بازار 25 آذر (2)
کد: 759   تاریخ انتشار :۲۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۵

  • گفته مي شود رينگ سازی مشهد افزايش سرمايه 200% از محل تجديد ارزيابي دارد.
  • شنیده ها حکایت از آن دارد شرکت فرآوردهای نسوز ایران دو ملک به متراز 3000 و 53210 متر مربع در مجاورت کارخانه زیبا شهر را از طریق مزایده به فروش برساند .
  • در صنعت پتروشیمی اخباری مبنی بر تخفیف 5 درصدی خوراک مایه به گوش می رسد .

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.