#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 25 مرداد(1)

شنیده های بازار 25 مرداد(1)
کد: 7710   تاریخ انتشار :۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۲۰

  • خبرها از دالبر حکایت از این دارد که این شرکت مبلغ 407 به میزان 24 درصد از سود 1696 ریالی خود برای دوره 3 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 94 را محقق کرده است .
  • شنیده ها حکایت از توانایی تعدیل مثبت خاورمیانه در سال جاری را دارد .
  • خبرها از حسینا اینگه است که گویا مدیر عامل این شرکت اعلام نموده است هیچ گونه قرارداری با شرکت خارجی برای انجام کار مشترک به امضا نرسانده و صرفا توافق شده که طرفین یکدیگر را ارزیابی و آنالیز کنند .

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.