#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 28 دی(1)

شنیده های بازار 28 دی(1)
کد: 1622   تاریخ انتشار :۲۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۱۱

  • در نماد واحیاء تحقق سود تلفيقي باورنكردني 1992 ريالي این شرکت براي سال مالي 31 خرداد 93 و وعده برآورده شدن سود 260 توماني تلفيقي هر سهم در سال مالي 94، عبور NAV سهم از سطوح 642 توماني و قابليت رشد قيمتي سهم در بازار از شنیده های این نماد می باشد.
  • در نماد بمپنا شنیده می شود امكان عدم نياز به شناسايي زيان تسعير ارز در گزارش 12 ماهه این شرکت و گمانه زني هایی از افزايش 500 ريالي سود هر سهم از 1735 ريال فعلي به 2235 ريال در انتهاي سال مالي وجود دارد .
  • در نماد سرود حفظ برنامه توليد و فروش و عدم تعديل منفي عايدي در گزارش 9 ماهه سيمان شاهرود و وعده تحقق سود اعلامي 1203 ريالي هر سهم در گزارش 12 ماهه، توجيه پذيري ورود به سهم با توجه به نسبت p/e معادل 3 مرتبه اي فعلي از شنیده های این نماد می باشد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.