#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 28 مهر(2)

شنیده های بازار 28 مهر(2)
کد: 10239   تاریخ انتشار :۲۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۸

  • شنیده ها از دزهراوی حکایت از افزایش تولید و صادرات شرکت در 6 ماهه دوم حکایت دارد.
  • شنیده ها از شسپا حکایت از آن دارد که با وجود تعدیل منفی سنگین سهم با توجه به اینکه اثرات این تعدیل منفی در قیمت سهم پیشخور شده است نماد در محدوده پی بر ای 3 ارزنده میباشد.
  • خبرها از دسبحا از ارزندگی نماد با توجه به افزایش سرمایه مناسب 50% و بازدهی 49% آن حکایت دارد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.